پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم

پایان نامه ها و مقالات

آنها داده شد، ترديدي در تعرض‎آميز بودن آنها نيست. اين اقدام پيشگيرانه که در عين حال بازدارنده نيز مي‎باشد، تأثيرات سوء مستقيم و غيرمستقيم بسياري بر فعاليتهاي شبکه‎اي مي‎گذارد. چنانچه در محيطي اين حس در مردم بيدار شود که به دليل بي‌اعتمادي به آنها، همواره تحت نظارت قرار دارند، اين امر به شدت در نحوة فعاليت آنها تأثير خواهد گذاشت. اکنون فعاليتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بسيار متنوعي در فضاي سايبر جريان دارد که تمامي آن به خاطر آزاد و عاري بودن اين فضا از هرگونه محدوديت است. اما چنانچه کاربران شبکه‎اي احساس کنند فعاليتهاي آنها تحت نظارت مستمر زنده يا غيرزنده قرار دارد،‌ بي‎ترديد در نحوة فعاليت خود تجديدنظر خواهند کرد که اين خود به معناي ناکام ماندن اهدافي است که از ظهور اين فضا دنبال مي‎شد. به هر حال، با اذعان به اينکه ضروري است براي مقابله با جرائم بسيار متنوع سايبر اقدامات نظارتي اعمال شود، اين نظارت بايد به نحوي باشد که اعضاي اين فضا احساس نکنند به آنها به ديد مجرم نگريسته مي‎شود86.
دومين ابزاري که البته به صورت غيرمستقيم حريم افراد را تهديد مي‎کند، سيستمهاي تأييد هويت است. در فضاي سايبر، براي اينکه به اشخاص اجازة ورود به محيطهاي خاصي داده شود، برخي اطلاعات که شامل اطلاعات شخصي يا حتي اطلاعات شخصي حساس مي‎شود، از آنها اخذ مي‎گردد. نگراني‌اي که در اينجا وجود دارد، راجع به امکان سوء استفادة متصديان اين سايتها از اين اطلاعات يا امکان افشاي آنها به دلايل مختلف، نظير فقدان يک سيستم امنيتي کارآمد جهت حفاظت از اين اطلاعات، است. اين موضوع تا آن حد جدي تلقي شده که براي حمايت از کودکاني که چنين اطلاعاتي از آنان اخذ مي‎گردد، در سال 1999 در ايالات متحده قانون حمايت از حريم آن‎لاين کودکان به تصويب رسيد87.

3-2- پيشگيري غيرکيفري از کلاهبرداري رايانه‌اي
پيشگيري از ارتکاب جرم شامل مداخلات غير کيفري در مورد علت‌هاي نزديک جرائم است‌ که با هدف خاص کاهش دادن احتمال ارتکاب جرم و يا تقليل ميزان سنگيني جرائم مذکور صورت مي‌گيرد88. همان‌طور که اشاره شد پيشگيري غير کيفري بر دو نوع‌ است، پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي. پيشگيري اجتماعي به طور مستقيم در مقام جلوگيري از مجرم شدن افراد است، يعني جلوگيري از تبديل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران‌ بالفعل. در صورتي که پيشگيري وضعي، بيشتر به حمايت از آماج‌هاي جرم و نيز به بزه ديدگان بالقوه‌ و اعمال تدابير فني، به دنبال پيشگيري از بزه‌ديدگي افراد است89.
3-2-1- پيشگيري اجتماعي از کلاهبرداري رايانه‌اي
پيشگيري اجتماعي مجموعه اقدامات و تدابيري است که بر خود فرد تأثير مي‌گذارد و پيش از ارتکاب جرم صورت مي‌گيرد. در پيشگيري اجتماعي سعي بر اين است که با افزايش آگاهي افراد و تربيت صحيح آن‌ها، به ويژه قشر جوان و نوجوان جامعه و همچنين از بين بردن زمينه‌هاي‌ اجتماعي وقوع جرم، نظير فقر و بيکاري، انگيزه‌هاي مجرمانه از مجرمان سلب گردد90. پيشگيري اجتماعي شامل اقدام‌هايي است که به طور مستقيم يا غير مستقيم، هدفشان تأثيرگذاري بر شخصيت افراد است تا از سازمان دادن فعاليت خود حول‌ انگيزه‌هاي بزهکارانه بپرهيزند91 بنابراين کارکرد اصلي پيشگيري اجتماعي، خنثي‌سازي انگيزه‌هاي سوء است که در صورت محقق شدن آن با وجود ابزار و فرصت ارتکاب‌ جرم، شخص از آن دوري مي‌جويد. پيشگيري اجتماعي بر دو نوع است:
1- پيشگيري اجتماعي رشد مدار که سعي دارد چنانچه کودکي به هر دليلي از خود مظاهر بزهکاري را بروز داد با مداخله زودرس در وي و محيط پيرامونش از مزمن شدن بزهکاري در آينده جلوگيري کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *