مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه طرح تدبیر 98-1397 مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه طرح تدبیر چیست ؟ برنامه سالانه طرح تدبیر عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1497)

2-7- انواع قرارداد الکترونیک272-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار282-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری292-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری302-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک302-8-1- آنسیترال312-8-2- موسسه بین المللی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1499)

علیرضا عارفی چکیدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1500)

1ـ3ـ2ـ2 نسبت به قصد و واقع261ـ4 ادله قاعده احسان271ـ4ـ1 آیات271ـ4ـ1ـ1 آیه 91 سوره مبارکه توبه271ـ4ـ1ـ2 آیه 60 سوره الرحمن311ـ4ـ2 روایات341ـ4ـ3 عقل351ـ4ـ4 اجماع371ـ5 مفاد و قلمرو قاعده احسان381ـ5ـ1 مفاد قاعده احسان381ـ5ـ1ـ1 قصد و نیت381ـ5ـ1ـ2 قلمرو قاعده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1502)

مبحث دوم- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی20گفتار اول : اعمال تجاوز کارانه21الف – تعریف تجاوز23ب- محتوای حقوقی قعطنامه تعریف تجاوز24گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق27الف- برخوردهای مرزی (1349-1347)27ب- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1503)

1-2-5- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان271-2-6- وضعیت اشتغال زنان در سال 201134فصل دوم : زن در حقوق بین الملل2- 1- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی 392-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران 402-1-2- تطبیق وتحلیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1492)

1-4-2- مسئولیت مدنی461-4-2-1- مسئولیت خارج از قرارداد471-4-3- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بین‌‌المللی491-4-4- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام50فصل دوم : مبنا و ارکان مسئولیت مدنی در سقط جنین2-1- مبنای مسئولیت مدنی به ادامه مطلب…

By 92, ago