پایان نامه ارشد

c (2773)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) عنوان: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2772)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی عنوان : اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین استاد راهنما : دکتر کامران یزدانبخش استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2771)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل عنوان: بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون استاد راهنما: دکتر افشین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2770)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2769)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا استاد راهنما: دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد نگارنده: پری محفوظی هشجین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2768)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانين موضوعه کشور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2767)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران استاد راهنما: دکتر محمدرضا شرافت پیما نگارنده: ساناز جوان گلزار سال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2766)

فهرست علائم اختصاری ق.م.ا…………………………………………………………………………………………………………. قانون مجازات اسلامی ق.م. ت و ب…………………………………………………………………………… قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ق.م ……………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی ق. ک …………………………………………………………………………………………………………………… قانون کار ق.آ.د.د.ع و ا.ک ………………………………. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2765)

چکیده به منظور بررسی تغییرات صید ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در جنوب غربی دریای خزر، نمونه برداري از این گونه از آبان سال 1392 تا فروردین سال 1393 انجام گردید. صید توسط تورمحاصره ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2764)

چکیده: تعریف عمومی فرکانس تعداد تکرار یک کار تکراری در واحد زمان است. فرکانش در تکنولوژی های مختلف دارای مفاهیم مختلف می باشد. کاربرد فرکانس بیشتر درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می شود. تغییرات ادامه مطلب…

By 92, ago