آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

هر یک از طرفیت حق فسخ خواهد داشت، برخلاف بیع باطل که تأثیری در ملکیّت ندارد. حنفيه در مورد معامله باطل تعبیر خاصی دارند و می‌گویند معامله‌ای باطل می باشد که نه به اصل مشروع باشد و نه به وصف. مقصودشان از اصل رکن و محل (موضوع) معامله می باشد این‌که می‌گویند رکن بایستی مشروع باشد یعنی خللی به آن عارض نشود و این‌که محل مشروع باشد یعنی مورد و موضوع معامله دارای ارزش باشد لیکن فساد معامله هنگامی می باشد که به اصل مشروع باشد اما از مدنی اشاره نمود. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته اند[1] و در مورد ماده 366 قاون مدنی گفته‌اند که این قاعده در تمامی موارد بطلان عقد جاری می باشد.[2] معلوم می‌گردد که فساد و بطلان از نظر حقوقدان یک معنی دارد. حقوق‌دانان‌‌ ما عقد را وقتی باطل دانسته‌اند که فاقد شرایط اساسی صحّت که در ماده 190 قانون مدنی هست باشد و هرگاه این شرایط در عقدی جمع گردد آن معامله صحیح و دارای آثار می باشد و در مقابل عقد صحیح عقد باطل و غیرنافذ قرار دارد.[3] در تعریف عقد باطل گفته اند: «عقد باطل عقدی می باشد که یکی از شرایط چهارگانه صحّت مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد مانند معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی.[4]

عقد باطل مانند این می باشد که اصلاً واقع نشده می باشد و بدین جهت از نظر قانون هیچ‌گونه اثری ندارد و هرگاه بعدها از آن رفع نقص گردد مثمر فایده نخواهد بود مثلاً هرگاه یکی از طرفین در موقع انعقاد معامله مجنون باشد و یا مورد معامله مجهول باشد آن معامله باطل می باشد و چنان‌چه پس از عقد جنون متعامل مرتفع گردد و معامله را اجازه دهد و یا جهلش برطرف گردد هیچ یک از این رویدادها موجب تصحیح عقد نمی‌گردد زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته می باشد و در واقع عقد باطل به منزله مرده می باشد و زنده کردنش محال و غیرممکن می‌باشد و اگر طرفین بخواهند که آثار و نتایج معامله باطل شده را بدست آورند تنها راهشان این می باشد که عقد جدیدی با تمام ارکان واقع سازند.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مفاهیم مرتبط

 

پس از آن‌که در فصل اول به مطالعه و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد پرداختیم لازم می باشد تا یک سری از مفاهیم و کلیات را که به موضوع پژوهش مرتبط هستند اما از اولویت کمتری برخوردار هستند در فصل مجزایی بحث و مطالعه کنیم. یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم عقد و فساد، مفهوم صحّت می باشد، به علت این‌که موضوع پژوهش مطالعه آثار فساد عقد می باشد لذا بایستی وجه فرق عقد صحیح و فاسد شناخته گردد؟ و شرایط عمومی و اختصاصی صحّت عقود معلوم گردد؟ تا در بخش دوم و سوم آثار فساد عقد را مطالعه کنیم. بنایراین در مبحث یکم به مطالعه مفهوم صحّت می‌پردازیم و معنای لغوی و اصطلاحی آن و شرایط عمومی و اختصاصی صحّت عقود را به اختصار توضیح می‌دهیم.

در مبحث دوم موارد انحلال عقد را به اجمال اظهار می‌کنیم و در انتها مفهوم ضمان معاوضی و ضمان واقعی که اولی برای حالت صحّت عقود و دومی برای حالت فساد و بطلان عقود می باشد را به ترتيب در مبحث سوم و چهارم اظهار خواهیم نمود.

 

مبحث یکم: صحّت

[1] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، نشر مجد، ایرانـ  تهران، 1391 ه‍ .ش، ص 23؛ کاتوزیان، ناصر، عقود عین، جلد 1، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ایران ـ تهران، 1391 ه‍ .ش، ص 300؛ مصطفی، عدل، حقوق مدنی، در یک جلد، چاپ چهارم، ایران ـ تهران، 1342 ه‍ .ش، ص 335؛ شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، در یک جلد، چاپ اول، نشر طه، ایران ـ تهران، 1375 ه‍ .ش، ص 223.

[2] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 380.

[3] ـ همان، ص 170.

[4] ـ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، جلد 2، مؤسسه عالی حسابدار، 1351 ه‍ .ش، ص 67.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه