ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

برای ایجاد تغییر و تحول ،مبنای مطالعه عمیق تر در فرآیند کسب و کار گردد که به مهندسی مجدّد سازمان می انجامد .(,2012, p432  Bender).مدیریت جامع کیفیت،بهبود عملکرد فهالیت های تجاری،تفکر ناب و سایر رویکردهای تلفیقی که به مقصود کسب مزایای رقابتی و نیز شایستگی های بنیانی پیشنهاد شده اند بر اساس بهینه کاوی صورت می گیرند.اما بسیاری ایده ها و رویکردهای دیگر، مانند کاربرد سیستم های اطلاعاتی و تعیین ساختار سازمانی، نیز وجود دارند که می توان با بهره گیری از فلسفه و روش بهینه کاوی از آن ها بهره جست. (شیخی و دیگران،1389:ص 4).هنگام مهندسی مجدّد و توسعه فرآیندها با بهره گیری از ایده های ابتکاری جدید ،غالبا تمرکز بر «تفکر خارج از جعبه» مفید می باشد.این رویکرد به معنای طراحی یک فرآیند جدید بدون توجّه به محدودیت ها و معضلات فعلی می باشد.پس تیم پروژه بایستی فرض کند هیچ فعّالیتی در حال حاضر وجود ندارد، و سپس فرآیند را از «آغاز» طراحی کند و توسعه دهد. این کار اصطلاحا «طرح زمین سبز» نام دارد.(,2012, p433  Bender).

2-9 مدیریت بر مبنای هدف

برای مدیریت بر مبنای هدف تعاریف متفاوتی ارائه شده، یکی از پذیرفته شده ترین تعاریف ، تعریفی می باشد که “اودیورن” از مدیریت بر مبنای هدف دارد. وی مدیریت بر مبنای هدف را فرآیندی تلقی می کند که از طریق آن مدیران سطوح بالا و پایین سازمان مشترکا اهداف را مشخص می سازند و حدود مسئولیت ها و وظایف هر فرد را با در نظر گرفتن نتایج مورد انتظار تعیین می کنند و تمامی این عوامل برای اداره واحد و ارزشیابی فعّالیت های افراد به کار می رود.(بستانچی،1390:ص4)

 

می گردد و در تفکر ناب که آن روی سکه می باشد شناخت ، درک و تعریف ارزش موجود، تأثیر اصلی را ایفا می کند . مطالعه مبانی نظری نشان می دهد، فن مهندسی مجدّد فرآیندها ،نتیجه و برخواسته از مطالعات و ایده های مایکل همر می باشد.فلسفه اصلی مهندسی مجدّد فرآیندها ، تمرکز بر فرآیندهای اصلی مدیریت می باشد.در مهندسی مجدّد، با اساس الگوی صنعتی به مخالفت بر خواسته شده می باشد.مهندسی مجدّد اعتقاد دارد   برای دستیابی به نیازهای امروزی، همچون کیفیت برتر، خدمات مؤثرتر،انعطاف پذیری و هزینه پایین بایستی فرآیندها ساده شوند.این ساده جویی تأثیرهای فراوانی بر طراحی فرآیندها و شکل گیری سازمان ها خواهد داشت. در مهندسی مجدّد فرآیندها ،هدف، دستیابی به جهش شگفت انگیز و چشم گیر می باشد و بر حذف جامع اتلاف منابع در

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه