ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری-دانلود پایان نامه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

محیط فعّالیت و نظام بهره برداری و همانند آن نیز سازگار باشند.(مجیدی و دیگران ،1390،ص 10)

2-23 عوامل تأثیر گذار بر ساختار

از عوامل مهم تأثیرگذار بر ساختار عبارتند از : اندازه سازمان، استراتژی(هدف ها و استراتژی)،فناوری

سازمانی، محیط، قدرت کنترل.یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا بایستی بتواند بین ابعاد ساختاری

(رسمیت، تمرکز،پیچیدگی)و ابعاد محتوایی(اندازه، فناوری،استراتژی،محیط)سازمان تعادل مستقر کند.

توجّه به عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی می باشد و در مواردی بقای سازمان را رقم

می زند .از اینرو ، ساختار بایستی با در نظر داشتن این عوامل طراحی گردد تا زمینه تحقق اهداف و راهبرد های سازمان را فراهم کند.(حجازی،1388،ص71)

2-24 تأثیر مهندسی مجدّد بر ساختار سازمانی

مهندسي مجدّد ،تغييری شگرف می باشد و هنگامي رخ مي دهد كه شركت ها طراحي دوباره و ريشه اي كار را براي بهبود چشمگير عملكرد انجام مي دهند.مايكل همر و جيمز چمپي در كتابشان بيان مي‌دارند كه كلي ترين احساس مهندسي مجدّد، شروع دوباره مي باشد.مهندسي مجدّد يعني اگر ما امروز با تمام دانش فني و امكانات تكنولوژي، شانس تاسيس مجدّد سازمان خود را داشتيم، آنرا چگونه ايجاد مي كرديم؟
خام، اختصار نشده و تجزيه و تحليل نشده هستند در حاليكه اطلاعات داده اي می باشد كه به شكل معني دار در آمده و پردازش شده می باشد.

داده هميشه داده می باشد،اما آن چیز که براي يك فرد حكم اطلاعات  می باشد مي تواند براي شخص ديگري بسيار مفصل و جزئي باشد.از طرفي دانش، ظرفيت بهره گیری و بكارگيري اطلاعات می باشد.تحصيلات و تجربه اي كه مدير دارا مي باشد او را قادر مي سازد تا از اطلاعاتي كه دريافت مي نمايد،بهره گيري مؤثر نمايد.دانش بدين معني می باشد كه مديران مي توانند اطلاعات را تفسير كرده و در تصميم گيري خود بكارگيرند. (ایران نژاد و دیگران ،1392 ،ص24).ارتباط بين داده، اطلاعات ودانش در شكل 2-2 نشان داده شده می باشد.يك شخص داراي دانش، اطلاعاتي را درخواست مي كند كه درتصميم گيري او مورد بهره گیری قرار گيرد و از آن حمايت نمايد.در نتيجه داده ها،احتمالا” توسط يك برنامه رايانه اي به صورت اطلاعات در مي آيند.سپس از دانش تخصصي  بهره گیری مي گردد تا اطلاعات

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه