ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه-دانلود پایان نامه ارشد

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

سوانح کاري و بيماري هاي کاري جانشان را از دست مي دهند بيشتر از تلفات جنگ می باشد.به گزارش ايسنا، گاي رايدر بیان نمود؛ حوادث مربوط به کار نسبت به جنگ جان افراد بيشتري را در سراسر جهان ميگيرد.بر اساس آمار رسمي، حدود 2.3 ميليون کارگر هر سال بر اثر حوادث کاري و بيماري ميميرند. علاوه بر اين حدود 860 هزار سانحه در روز اتفاق مي افتد که منجر به مرگ نميشود. طبق برآورد سازمان بين المللي کار، سوانح و بيماري هاي مربوط به کار 28 تريليون دلار در سال هزينه به اقتصاد جهان تحميل مي کند.سيستمهاي كار، سيستمهاي جهت‌دار و هدفمندي هستند كه خروجي مشخصي را ارائه مي‌كنند. معناي كار، كوشش براي رسيدن به يك هدف می باشد كه اين تعريف مناسب تر از تعاريف ديگر يعني حاصلضرب نيرو در جابجايي يا افزايش فعاليت متابوليك بالاتر از سطح پايه می باشد. پيچيدگي سيستم كار با افزايش اجزاي ماشيني يا انساني يا با وسيع تر شدن محيط بيشتر مي‌گردد. هر يك از اجزاي سيستم كار مي‌تواند با ديگر اجزاء بطور مستقيم يا غيرمستقيم در تعامل باشد. حيطه اقدام ارگونومي بي‌نهايت وسيع بوده و محدود به كاربرد خاصي نيست(اميني،210:1388)تمام سيستمهاي كار داراي محدوده فيزيكي يا كاركردي هستند كه آنها را از سيستمهاي مجاور جدا مي‌سازد. سيستمهاي كار با وروديها و خروجيهاي مخصوص به خود با کارهاي خطرناك شناسايي شده و دوباره طراحي مي‌شوند. درجه حرارتهاي حداكثر و قابل قبول براي انجام كارمشخص شده‌اند كه امكان طراحي شرايط جوي مناسب با كار را براي كارگران فراهم مي‌كند. در روانشناسي عملكرد بشر، واضح می باشد كه افراد داراي انتظاراتي در مورد روابط بين حركات كنترلها و حركات متقابل تجهيزات كنترل شده هستند. اگرچه اپراتورها مي‌توانند روابط معكوس را ياد بگيرند،‌ ولي اين اقدام تقريبا همواره ناخوشايند بوده و باعث افزايش ريسك خطا مي‌گردد. از طرف ديگر ارگونومي کوشش مي‌كند كه ارتباط بين كنترل- نشانگر به گونه‌اي طراحي گردد كه با انتظارات كاربر سازگار باشد. در سطح زبان،‌ واضح می باشد كه  افراد مي‌توانند آموزش ببينند تا با دستورالعملها، كتابچه‌ها يا نرم‌افزارهايي كه داراي جمله بندي بد باشند، كار كنند اما تحت شرايط كار طبيعي فرد خسته مي‌گردد و در شرايط استرس‌زا احتمال ارتكاب خطاهاي بزرگ افزايش مي‌يابد. مقرراتي كه از انجام تحقيقات رواني- كلامي حاصل شده می باشد بايد در طراحي زبان بكار رود تا درك آن آسان باشد. و نهايت اينكه اگر درك طراح از سيستم متفاوت از درك كاربر باشد كاربر در يادگيري بهره گیری از سيستم و بكارگيري آن دچار مشكل خواهد گردید(اميني،210:1388)

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه