ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

در توجه ديگر، تلقي تعليم و تربيت به عنوان «هنر»، مطرح می باشد. اين گروه استدلال مي کنند که از زاويه تفاوت هاي متنوع و متکثر فردي بين بشر ها و نيز موقعيت هاي تربيتي، تدريس نمي تواند فقط به يک ارتباط علمي مشخص و قانونمندي هاي خاص فرو کاسته گردد، بلکه تربيت همواره بايد مبتني بر بصيرت، خلاقيت، ابتکار و دريافت شهودي باشد.

اين دو ديدگاه مذکور، طرفداران و مدافعان خود را دارد.

ثرندايک، از برجسته ترين و نافذترين چهره هايي می باشد که کوشش کرده می باشد قلمرو تعليم و تربيت را، به طور عام و عرصه تدريس را، به طور خاص به سمت برخورداري از قانون مندي عام فراگير و تعميم پذير امثال آن، نياز به نوعي برخورد هنرمندانه احساس مي گردد.» (گيج، 92:1374) الويت آيزنر[1] نيز براي تدريس، ماهيت هنري قائل می باشد. وي در کتاب تصورات تربيتي، بحثي با عنوان «هنر تدريس» دارد که طي آن حقيقت تدريس، را مستلزم برخورد ماجراجويانه معلم با يافته هاي ناشي از موقعيت هاي پيش آمده در کلاس درس مي داند. وي براي ادراک و تفسير معلم از وقايع کلاس درس که مبتني بر ژرف نگري او می باشد و نيز راه حل هاي برگرفته از نبوغ، بصيرت، خلاقيت و تخيل، جايگاه ويژه اي قائل می باشد. و به همين علت، وي تدريس را فرايندي برخوردار از صبغه جدي هنري توصيف مي کند. آيزنر به چهار معني که دلالت بر هنري بودن کار تدريس دارد، اشاره مي کند:

اول: تدريس، هنر می باشد زیرا که مي تواند با چنان مهارت و زيبايي انجام گردد که هم براي دانش آموز و هم براي معلم به حق به عنوان يک هنر شناخته گردد. (ايجاد لذت و رضايت دروني در معلم و دانش آموز)

دوم: تدريس، هنر می باشد زیرا که معلمان نيز مانند نقاشان، آهنگ سازان و هنرپيشه ها، قضاوت هايشان به نسبت زيادي بر پايه کيفيت هايي می باشد که در طي مسير اقدام، و نه در قالب آن چیز که که از قبل تعيين شده، صورت مي پذيرد و به اجرا در مي آيد.

سوم: تدريس، يک هنر می باشد زیرا که فعاليت معلم، با امور تجويزي و از پيش معلوم شده، هدايت نمي گردد. اين امور بر تدريس تسلط ندارند، بلکه تحت تأثير کيفيت ها، اقتضائات و شرايطي که در برخي موارد غير قابل پيش بيني يا پيش بيني نشده اند قرار مي گيرد و در نتيجه، معلم بايد همواره نوآورانه اقدام کند.

[1] Elvit aiyzener

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه