ایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. اجرا و ايمني در حين اجرا و يا هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارزیابی پیمانکاران شهردارای استان آدربایجان غربی با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی می باشد.
  2. معرفی و تعیین متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر انتخاب پیمانکاران شهرداری
  3. ارزیابی وضعیت پیمانکاران شهرداری با بهره گیری از شاخصهای مناسب و ایجاد چارچوبی جهت ارزیابی آنها
  4. بهره گیری از روشهای مختلف جهت رتبه بندی پیمانکاران

5- ارائه اطلاعات کافی و مناسب برای شهرداری در راستای انتخاب پیمانکاران و همچنین ارائه اطلاعات شفاف و روشن به پیمانکاران

1-4 سوالات پژوهش

1-4-1 سوال اصلی پژوهش

چگونه می توان با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی مدلی را جهت انتخاب پیمانکاران شهرداری استان آذربایجان غربی ارائه نمود؟

1-4-2 سوالات فرعی پژوهش

  • مهمترین معیارهای موثر در انتخاب پیمانکاران شهرداریها کدام معیارها هستند؟
  • اهمیت هر یک از معیارها نسبت به هم چگونه می باشد؟
  • الویت بندی پیمانکاران چگونه می باشد؟

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه