بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی 

تکه ای از متن پایان نامه :

(کزازی، 1387: 154-155)

حافظ:

خاقانی و حافظ را خداوندان قصیده و غزل خوانده‌اند و بی‌شک تأثیر حافظ از خاقانی غیر قابل‌ انکار می باشد. علي دشتي در كتاب خاقاني شاعري دير آشنا، فصلي را به مقايسه‌ي حافظ و خاقاني اختصاص داده و مي‌نويسد: «خصوصيتي كه در گفته‌هاي آنان مشهود می باشد اين‌كه هر دو، صنايع شعري و تناسب لفظي را به حد وسواس مراعات مي‌كنند و هر دو معاني و تخيلاتي در ذهن دارند كه الفاظ را براي بيان آن به كار مي‌برند؛ نهايت در حافظ اين خصوصيت مسلم‌تر می باشد و در خاقاني آثار تكلف بيش‌تر مشهود مي‌گردد؛ كلمات در حافظ با دقت بيش‌تري انتخاب شده و در تلفيق جمله پختگي و انسجامي دارد كه آن را مترنم و مي‌گويد؛ اما اين موارد در شعرش متفرق و جدا از هم می باشد و به انسجام و هماهنگي نرسيده می باشد. قاعدتاً برآيند چنين ساختاري باعث تك‌بُعدي شدن محتواي انديشه مي‌گردد و پيچيدگي‌ها و زيبايي‌هاي صوري و زباني شعر او از ژرفاي انديشه‌اي كه متناسب با صورت آن باشد، دور مي‌افتد. در شعر حافظ نيز همه‌ي اين موارد هست اما در انسجامي رؤيايي و اعجازآميز همه را يك‌كاسه مي‌كند و در نهايت، انديشه‌ي او با حركت در ژرفاي امور به صورت كلام نيز ابعادي تازه مي‌بخشد و بافت متراكم زيبايي‌هاي صوري كلام را با ابعاد دروني آن، متوازن و متناسب مي‌كند.

 

 

 


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه