بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال­ های یادگیری پایان نامه ارشد

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ابعاد پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال­ های یادگیری

تکه ای از متن پایان نامه :

مطابق با جدول (3-2) بیشترین فراوانی برای افراد مقطع دوم دبستان با 3/33% (40 نفر)، و کمترین فراوانی برای افراد مقطع پنجم و ششم با 10% (12نفر) می باشد.

کرده و برای تحلیل اطلاعات تحویل دادند. فاز دوم، شامل ارسال یک برنامه نمره­دهی CPI  روی شبکه اینترنتی بود که هر شخص با اتصال به اینترنت مجاز به شرکت در فرآیند استاندارد سازی بود که جمع آوری داده­ها را از سراسر آمریکا آسان نمود. در نهایت هدف این ابزار آن بود که بتواند مکمل شیو­های استاندارد اندازه گیری و همچنین اطلاعات کمی باشد که والدین در مورد یادگیری فرزندان و مهارت شناختی و مهارت­های یادگیری آنان ارائه داده اند. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای  CPIشامل 6 حوزه عمومی از پردازش شناختی می باشد که هر کدام بر اساس نظریه­های پژوهشی یادگیری و شناخت می­باشند. این شش حوزه شامل پردازش بینایی (10 سوال)، پردازش شنوایی (10 سوال)، پردازش متوالی/منطقی (9 سوال)، پردازش مفهومی/انتزاعی (10 سوال)، سرعت پردازش (10 سوال) و توجه (9 سوال) می­باشد. این حوزه­های گسترده پردازش به دلیل طرفداری قوی تاریخی و تجربی به همراه مفاهیم آموزشی مستقیم که هر یک ارائه می­دهند، انتخاب شده­اند. سنجش شنوایی و بینایی قدیمی­ترین و گسترده­ترین بخش­های حوزه­های پژوهش شده پردازش هستند. وقتی مفهوم اختلال یادگیری برای اولین بار مطرح گردید، این دو بخش حوزه­های پردازش اولیه بوند. مقیاس­های هوشی مختلف از قبیل مقیاس وکسلر[1]، مک کارتی[2]،  آزمون ترسیم یک داستان[3]، استنفورد-بینه[4] و غیره به تاکید بر این حوزه­های اولیه ادامه دادند. حوزه پردازش متوالی/ مفهومی که گاهی اوقات به عنوان پردازش متوالی/ همزمان یا پردازش متوالی/ جامع نامیده می­گردد، سنجش آن به طور مستقیم از طریق تحقیقات عصب شناختی[5] گسترده تکامل یافته می باشد. سرعت پردازش، یکی از حوزه­های پردازش شناختی اخیرا شناسایی شده که به خوبی  از طریق پژوهش پشتیبانی شده می باشد. سرعت واقعی انتقال عصبی اندازه گیری شده و همبستگی منفی آن با بعضی از انواع معضلات یادگیری (به عنوان مثال، سرعت پردازش کم برابر می باشد با احتمال زیاد معضلات یادگیری) مشخص شده می باشد. حوزه عملکرد اجرایی[6]، با در نظر داشتن افزایش محبوبیت این ساختار شناختی در جوامع آموزشی و سلامت روانی[7] به نسخه پنجم CPI اضافه ویژگی­های کلی، هماهنگی بینایی- حرکتی، تجسم و تخیل و مهارت­های هنری می باشد. دانش­آموزانی با ناتوانی کلی در پردازش بینایی اغلب بیشترین معضلات یادگیری را در زمینه­های ریاضی و

[1]. Wechsler

[2]. McCarthy

[3]. Draw A Story

[4]. Stanford Binet

[5]. Neuropsychological

[6]. Executive Functioning

[7]. Educational and Mental Health communities

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه