تحقیق با موضوع فیزیولوژی

پایان نامه ها و مقالات

اتاق نگه داشته شد، پس از 30 دقیقه، OD نمونه‌ها را در 540 نانومتر اندازه‌گیری شد. سپس منحنی استاندارد توسط نرم افزار Excell بر اساس داده‌های فوق رسم شد.
برای اندازه‌گیری میزان پروتئین PRP تخلیص شده، حدود 1 میلی لیتر از محلول PRP را برداشته و تمام مراحل فوق را بر روی آن انجام می‌دهیم، و میزان پروتئین آن بر اساس منحنی استاندارد محاسبه شد.
3-7. کونژوگاسیون Omp و LPS بروسلا آبورتوس
مواد و محلول مورد نیاز: سرم فیزیولوژی،ADH، EDAC، Omp؛ LPS، کیسه دیالیز،کلرید سدیم 0/2 نرمال
روش کار: به 10 میلی گرم Omp استخراج شده به روش سدیم لوریل سارکوزینات،2 میلی لیتر سرم فیزیولوژی افزوده و به میلی لیتر محلول معادل 35 میلی گرم ADH اضافه میکنیم و 8 میلی گرم EDAC اضافه نموده و PH نهایی محلول در را 6/5 تنظیم می کنیم. محلول فوق را به مدت یک ساعت در دمای اتاق گذاشته و سپس علیه 3 تعویض آب مقطر در دمای 4 درجه به مدت 24 ساعت دیالیز نمودیم.
در مرحله بعد به 5 میلی گرم LPS لیوفیلیزه ،1 میلی گرم سرم فیزیولوژی افزوده و سپس به آن 12 میلی گرم EDAC اضافه کرده و به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *