دانلود تحقیق در مورد پرسش نامه

پایان نامه ها و مقالات

(آذر، مومني، 1380 ،ج2: 72).
بنابراين حجم نمونه مورد نياز پژوهش عبارت است از :
n=(820×?1.96?^2×0.5×0.5)/(819×0.068×0.068+1.96×1.96×0.5×0.5)?201

روشهاي گرد آوري داده ها
يکي از مهم ترين مراحل تحقيق، گرد آوري اطلاعات است. اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق رابه طرق مختلف مي‏توان جمع آوري نمود. ابزارهاي گوناگوني مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غيره براي به دست آوردن داده ها وجود دارد. هر يک از اين ابزارها معايب و مزايايي دارند که هنگام استفاده از آنها بايد مورد توجه قرار گيرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفي نقاط قوت ابزار تقويت گردد. هر پژوهشگر بايد با توجه به ماهيت مسأله و فرضيه هاي طراحي شده يک يا چند ابزار را انتخاب نمايد و پس از کسب شرايط لازم در مورد اعتبار اين ابزارها، از آنها در جهت جمع آوري داده ها بهره جويد تا در نهايت از طريق پردازش و تحليل اين داده ها، بتواند در مورد فرضيه ها قضاوت نمايد. انتخاب ابزارها بايد به گونه اي باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از اين طريق دستاوردهاي پژوهش خود را معتبر سازد. مهمترين روشهاي گردآوري داده ها در اين تحقيق بدين شرح است :
مطالعات كتابخانه اي
از طريق اين نوع مطالعه داده هاي ثانوي به دست مي آيند که پيش از آغاز تحقيق توسط پژوهشگر بررسي مي شوند. منابع اين داده ها عبارتند از : داده هاي موجود در اسناد گذشته، آمارهاي رسمي، آمارهاي غير رسمي و اسناد و مدارک سازماني. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات اين تحقيق و مباحث نظري مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه اي (کتب و مقالات انگليسي و فارسي ، پايان نامه ها، سايتهاي اينترنتي) استفاده شده است.
مطالعات ميداني
روش ديگري که در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي گيرد، روش ميداني با استفاده از پرسشنامه است، با توجه به اينكه پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي براي كسب داده‏‏هاي پژوهش است محقق در اين پژوهش به منظور دست‏يابي به حقايق مربوط به گذشته، حال و پيش‏بيني وقايع آينده از پرسشنامه منظم سازمان يافته استفاده نموده است كه با ارزشگذاري، كدگذاري و تجزيه و تحليل، تعبير و تفسير پرسشنامه منظم به علت يكنواختي آن براي همه آزمودني‏‏ها، آسان و راحت بوده، چرا كه از پاسخگو خواسته مي‏شود به جاي انشاي پاسخ، تنها يك علامت در مقابل يكي از پاسخ‏هاي پيش‏بيني شده بگذارد .
همانطور که در جدول نشان داده شده است پرسشنامه طراحي شده در اين تحقيق شامل 43 سوال بوده. براي هر کدام از ابعاد 3 گانه مفهوم تمايل به پذيرش دورکاري (رفتار، هنجار، کنترل رفتار درک شده) به ترتيب 4 و 2 و3 بعد در نظر گرفته شده است که براي هر کدام از آنها سوالاتي طراحي شده که در واقع هر کدام از ابعاد مورد نظر به وسيله سوالات طراحي شده اندازه گيري مي شود. به اين ترتيب براي درک از منافع شخصي 6 سوال، درک از مفيد بودن 5 سوال، درک از راحتي استفاده 6 سوال، سازگاري 2 سوال، درک از درستي 2 سوال، ساختار فرهنگ 4 سوال، درجه کار ائي شخصي 2 سوال، در دسترس بودن منابع 4 سوال و شرايط تسهيم فناوري 2 سوال طراحي شده است.
مقياس بندي پاسخ سوالات پرسشنامه

براي طراحي اين سوالات از طيف 5 گزينه اي ليكرت استفاده گرديده است كه يكي از رايج ترين مقايسهاي اندازه گيري به شمار مي رود. اين طيف يک مقياس فاصله اي است که از تعدادي عبارت و گزينه هاي جوابيه تشکيل شده است. لذا يک مقياس مرکب است. گزينه هاي جوابيه در اين مقياس، معمولا نشانگر ميزان موافقت يا مخالفت پاسخگو نسبت به يک موضوع يا مفهوم معين، اعم از مثبت و يا منفي است. به عبارت ديگر از طريق اين مقياس مي توان باور و نگرش پا سخگو را تعيين کرد. ( خاکي، 1378) شکل کلي و امتياز بندي اين طيف به خيلي موافقم با امتياز 5 و خيلي مخالفم با امتياز 1تعلق مي گيرد.

گزينه
خيلي مخالفم
مخالفم
نظري ندارم
موافقم
بسيار موافقم
امتيازات
1
2
3
4
5

روش توزيع پرسش نامه
توزيع پرسش نامه در عرض 4 هفته به صورت طبقه بندي شده بوده است. پرسش نامه ها بصورت حضوري توزيع و جمع آوري گرديده است.در برخي مورد مديران جلسات مصاحبه اي ترتيب داده شده است .
روائي و پايائي ابزار
روايي21:
مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. در اين پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار عاملي ابزار گردآوري داده‏ها مورد بررسي گرديده است. لازم به ذکر است که نتايج حاصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *