دانلود : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

  • سازمان­ها بایستی رفتارهای خود جوش (همکارانه) و نوآورانه را توسعه و پرورش دهند. از نظر کاتز و کاهن (1966) عملکردهای ماورای الزامات تأثیر رسمی جهت موفقیت سازمان ضروری و متعدد بوده و بعضی از عمده­ترین آنها شامل؛ فعالیت­های همیاری، همکاری با اعضای دون پایه، اقدامات حفاظتی، طرفداری از نظام خود آموزشی و خود توسعه­ای، انواعی از کمک­های فوق­العاده می­باشند که می­توانند رفتارهای خودجوش را ارتقاء دهند (سبحانی­نژاد و همکاران، 1389، ص 26).

 

2-4-6-3)  دیدگاه اورگان

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را اولین بار اورگان و همکارانش (1983)، در خلال پژوهشی که به مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد را مطالعه می­کردند به کار گرفته گردید (هوسام[1]، 2008). اورگان  رفتار شهروندی سازمانی را در دو مورد اظهار می­کند:

  • کمک­های مثبت هم زیرا؛ وقت شناسی و انجام دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده می باشد.
  • رفتارهایی اجتناب از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای همکاران و سازمان که شامل؛ اجتناب از گله، شکایت و سرزنش دیگران بابت چیزهای کم اهمیّت می­باشد (مارکوزي و ژان[2]، 2004).

اورگان رفتار شهروندي سازماني را نوعی رفتار فردی در سازمان تعریف می­کند که اثربخشی سازمانی را ارتقاء می­دهد. به زعم اورگان وجوه بنیادی مطرح در رفتار شهروندي سازماني شامل زمینه­های ذیل می باشد؛

  • رفتاری فراتر از آن چه که سازمان به طور رسمی برای کارکنان تبیین نموده می باشد.
  • رفتاری که به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی می­باشد.
  • رفتاری که به طور مستقیم پاداشی به دنبال نداشته و یا قرار نیست از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار گیرد.
  • رفتاری که در موفقیت عملیات سازمان، ارزشمند و موثر می باشد (کاسترو و همکاران، 2004).

اورگان (1988) مقیاسی پنج بُعدی از رفتار شهروندی سازمانی ارائه داد که ساختار رفتار شهروندی سازمانی را تبیین نموده و شامل؛ آداب اجتماعي، وجدان كاري، نوع دوستي، جوانمردي و نزاكت بوده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2-1) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان (1988)

 

[1]-Husam

[2]-Markuzy & Jean

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه