دانلود پایان نامه ارشد ادبیات و زبان فارسی : بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی 

تکه ای از متن پایان نامه :

و در مرثيه‌ي امام ناصرالدين ابراهيم سروده:

«دهخدا در مورد چيره دستي خاقاني  در شعر اين‌گونه اظهار نظر مي‌كند: خاقاني مانند ي بزرگترين شاعران قصيده‌گوي و از اركان شعر فارسي می باشد، قوت انديشه و مهارت او در تركيب الفاظ و خلق معاني وابتكار مضامين جديد و پيش گرفتن راه‌هاي خاص در توصيف و تشبيه معروف می باشد.»(دهخدا، 1377، 6: 9328)

دانش خاقانی در علوم گوناگون

خاقانی از بزرگترین نغمه پردازان، خاقانی شعر پارسی وخداوندگار قصیده می باشد.کاخ سخن خاقانی تابدان پایه استوار وبلند می باشد که از گردش روزگار وباد وباران گزندی نمی یابد.

خاقانی به لحاظ داشتن فکر بلند،وسعت تخیل،قدرت تجسم،چیرگی بر الفاظ،نبوغ وقریحه ی سرشار وخداداد،مناعت طبع،بلندی همت،مهارت خارق العاده در خلق ترکیبات بدیع وغریب واستعارات وکنایات عجیب و ذهن مضمون پرداز ومعنی ساز،شاعری بی نظیر وسترگ می باشد.

«درچشم سخنوری زیرا خاقانی،هرچیز از هر جای می تواند بستر اندیشه ی شعری باشد: دانش ها،هنجاری های فرهنگی-اجتماعی،افسانه ها،بازی های گوناگون ،حتی بازی های کودکانه.» (کزازی، 1387: 183)

اشراف واحاطه او به علوم مختلف از قبیل: هیات ونجوم،موسیقی،صرف ونحو وادب و لغت،فقه وفلسفه ومنطق وحکمت،قرآن وحدیث وتفسیر،اخبار وقصص انبیاء،افسانه های ملی واساطیر،اصطلاحات آئین ترسایی وسایر فنون وعلوم ومعارف  روزگار خودحیرت انگیز می باشد.

«ناگفته پیداست که ماه وخورشید وخیل وحشم آنها، از ابزار تصویر سازی شاعران می باشد وحتی درآثار نخستین سخن سرایان زبان فارسی نورافشانی می کنند وسوسو می زنند؛ اما دانش نجوم به معنای علمی آن اندک اندک،از سده ی چهارم هجری واز قرن پنجم به بعد به شکلی فراگیر در ادب فارسی راه یافته می باشد. ودیوان خاقانی یکی از نمونه های مثال زدنی نفوذ مصطلحات نجومی در ادب فارسی می باشد.» (ماهیار، 1392: 129 )

خاقانی همچنین به اصطلاحات بازی های نرد وشطرنج وقوف کامل داشته ومکرر در سروده هایش از این اصطلاحات بهره جسته واشعاری بدیع وپندار خیز آفریده می باشد:


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه