دانلود پایان نامه ارشد ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی

تکه ای از متن پایان نامه :

1-6 تعیین جامعه و نمونه آماری :

در این پژوهش‎، جامعه آماری عبارت می باشد از تعدادی از خبرگان شهرداری استان آذربایجان غربی که در زمینه‎ عملیات های عمرانی در زمینه برون سپاری سابقه‎ کاری داشته‎اند. در مجموع 10 خبره انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها

دراین پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از مطالعات کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد .همچنین به مقصود جمع آوری داده ها از مطالعات میدانی بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش برای گرد آوری اطلاعات از پایگاههای اینترنتی علمی معتبر ، فیش برداری و برای بهره گیری از نظر خبرگان ( اولویت بندی عوامل موثر ) از پرسش نامه بهره گیری شده می باشد.

 

 

1-8- تكنيك تجزيه و تحليل داده ها :

پیچیدگی های محیط برنامه ریزی، حجم زیاد اطلاعات و معضلات عدیده ای که جهان کنونی با آن مواجه می باشد، توجه یک بعدی را نمی طلبد. بسیار مشکل می باشد که از یک زاویه تک بعدی پدیده های اطراف خود را نبینیم و تنها با یک شاخص به قضاوت بپردازیم. در جهان امروز پیچیدگی ذاتی بسیاری از محیط های تصمیم گیری، لزوم جامع نگری در تصمیم گیری ها را ایجاب می کند. امروزه لزوم بهره گیری از افراد مختلف با مشاغل، تخصص ها، تجربیات، سوابق و دیدگاه های عملی گوناگون کاملاً معمول شده می باشد.

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه