دانلود پایان نامه ارشد ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهش کوشش بر ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی در شرکت گازگیلان به مقصود توسعه فناوری می باشد .

1-7-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد،به عبارت دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد.(همان منبع:ص 166) در این پژوهش، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ،متغیر مستقل فرض شده می باشد.

1-7-2 متغیر وابسته

متغیر وابسته،متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد،به عبارت دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.( همان منبع :ص 166) در این پژوهش،متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.

1-8تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها و اصطلاحات پژوهش

مهندسی مجدّد : مهندسي مجدّد شامل فرآيند برنامه ريزي مجدّد و جامع، طراحي مجدّد و موازي و پياده سازي فرآيندهاي اداري ،ساختار سازماني و سيستم اطلاعاتي پشتيباني كننده به صورت مستقيم و غيرمستقيم می باشد و در روبرو شدن با نيروهاي برون سازماني انجام مي گردد. (,2012,p93 Goksoy & Ozsoy)

ساختارسازمانی: راه یا شیوه ای می باشد که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و متناسب می گردد.(صادقی و دیگران ،1392:ص2)

رسمیت: به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند اشاره دارد.( آقائی و دیگران ،1390: ص114)

جمع آوری اطّلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شده می باشد.

فصل چهارم: در این فصل، اطّلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنجگانه این پژوهش، پس از اظهار نتایج حاصله  و ارائه پیشنهاداتی بر اساس آن ها،محدودیت های پژوهش یاد شده می باشد.

 

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه