دانلود پایان نامه ارشد ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

پاينز و آرونسون ، 1988[1]). بعد ها ، پاينز اين موضوع را يك بحران حياتي ناميد و آنرا به يك بي معنا گرايي متصل كرد.به همين دليل كه اگر وسعت حرفه كاري با تصورات

1-4.فرضيات پژوهش

1-4-1.فرضيه اصلي:

ارتباط سنجي ارگونومي با فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي1392.

1-4-2.فرضيات فرعي :

1-بين ارگونومي و فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 ارتباط معنا داري هست.

2-بين ارگونومي و فرسودگي شغلي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 ارتباط معنا داري هست.

3-بين ارگونومي و توجه حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 ارتباط معنا داري هست.

4-بين ارگونومي و توجه حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 ارتباط معنا داري هست.

5-بين ارگونومي محيط کار معلمان مرد و زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92  تفاوت معناداري هست.

6-بين فرسودگي شغلي محيط کار با توجه حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد.

7-بين فرسودگي شغلي محيط کار با توجه حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد.

8- بين فرسودگي شغلي محيط کار با توجه حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد.

[1] Pyenz & Aronsoon

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه