دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

با توجه دقيق تر به حرفه معلمي مي توان در يافت كه توام شدن مسئوليتهاي حرفه اي  با مسئوليتهاي اجتماعي فشار رواني ايجاد مي كند .

به طور كلي :

انتظارات مختلف والدين ، دانش آموزان ، اولياي مدرسه ، همكاران ، سازمان آموزش و پرورش ، مطبوعات ، رسانه ها ، در كنار تفسيرهايي كه از عدم كارآيي و اثر بخشي مدارس و به ويژه معلمان به اقدام مي آيد ، ممكن می باشد موجب تشديد فشار رواني در معلمان گردد . وهمچنين شرايط نامطلوب كار كه به دلايل فضاهاي آموزشي نامناسب ايجاد مي گردد ،عدم تعادل بين درآمدها و هزينه هاي زندگي ، مشكلات ناشي از مسائل آموزش و پرورش ، مدرسه و سبكهاي مديريت ، رهبري مديران و بالاخره نبود ارتباطات مفيد و حرفه اي ميان كاركنان ، فشارهاي رواني و به دنبال آن منجر به فرسودگي مي گردد .  ( مقدم و طباطبايي ، 16:1385)

 

 

 

 

2-9  استرس شغلي[1]

نتيجه طولاني مدت از استرس، فرسودگي شغلي مي باشد كه به عنوان يك سندرم، نتيجه استرس شغلي مزمن و طولاني با تحليل نگرشي، عاطفي و جسمي همراه مي گردد .

كيرياكو[2] (1987) ، به نقل از( آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس[3] ،2006 : 237) اثر استرس شغلي و فرسودگي بويژه براي كسي كه در خدمات اجتماعي فعاليت مي كند خطرناكتر می باشد آنتونيو[4] (1999) ، آنتونيو و همكاران( 2003 )به نقل از ( آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس ،237:2006) يك سري استرسورها در محيط كار هست كه به توضیح زير مي باشد:

الف – نيازها يا انتظارات مربوط به ايفاي تأثیر :

[1] Job stress

[2]. Kyriacou

[3] Antoniou&plicrony&lackakiss

[4] . Antoniou

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه