دانلود پایان نامه ارشد درباره ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده , , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

اتخاذ رویکرد مشتری مداری  : تغییرات 30 سال گذشته باعث شدکه بازارها تغییرکنند .مشتریان  واژه انتخاب  را به کار گیرند یعنی گزینه های مورد نظر خود را در محصولات جستجو کنند.اولین بار در کارخانه های خودروسازی مشتریان دارای حق انتخاب بودند. تولید کنندگان نیازهای مشتریان را لحاظ میکردند .در طی دو دهه گذشته همر و چمپی بر روی این موضوع به مطالعه پرداختند که سازمان ها از چه طریقی میتوانند جایگاه خود را در جامعه باز یابی کنند و از روشهای جدید مدیریت برای بهبود بهره گیری از منابع بهره گیری نمایند.مهندسی مجدّد روش و برنامه ای نیست که تنها برای بهبود انگیزش و روحیه کارکنان به کار گرفته گردد بلکه به معنی بهره گیری بهینه از دانش و یافته های مدیریت در عرصه نوینی می باشد که سازماندهی و ساختار دوره تولید انبوه و شیوه های کلاسیک انجام کار را متحول مینماید)صادقی،1391:ص4) محیط های امروز ایجاب میکنند که شرکت ها با سرعت توسعه پیدا کنند و تولیداتی را عرضه کنند که نیازهای مشتریان را برآورده میسازد .امروز مشتریان محصولات موردنظر خود را میخواهند. به دنبال آن مفهوم مشتری مداری انبوه  مطرح گردید که مفهوم اساسی برای بقای شرکت ها در بازار امروزی می باشد .این مفهوم سازمان های مختلف را قادر میسازد تا پاسخ هایی سریعتر و جدول (2-3) مقایسه ویزگیهای ساختاری سازمان های سلسله مراتبی و شبکه ای(Schuppert, 2011,p30)

سازمان سلسله مراتبی/ سنتی سازمان شبکه ای
رسمی    غیررسمی
بسیار ساخت یافته آزاد از ساخت
مدیریت شده تفویض/ هدایت
کارمندان به عنوان نوعی هزینه حساب کردن کارمندان به عنوان سرمایه
هدایت تفویض اختیار
تمرکز اطلاعات در حیطه مدیریت اطلاعات تقسیم شده در اختیار همه
کنترل مالکیت/ مشارکت
سازمان های سلسله مراتبی سازمان های مسطح
ریسک گریز ریسک مدار
فردگرایی تیم گرایی

 

2-39 ارتباط ميان سازمان ها و فناوري اطلاعات:

فناوري اطلاعات و سازمان ها تأثيري دوسويه بر همديگر دارند.نظامهاي اطلاعات بايستي با سازمان ها همراه شوند تا بتوانند اطلاعات موردنياز گروهي خاص از اعضاء سازمان

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه