دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

طول 20 ساله (1980تا2000) صورت گرفت بر مي گردد. هندريك[1] ، تئوريسين برجسته ماكرو ارگونومي در اين چارچوب معتقد می باشد كه نياز شديدي به ادغام طراحي سازمان و مديريت در ارگونومي هست . در طول دو دهه گذشته اين امر تحقق يافته می باشد و تكنولوژي جديد يعني ماكرو ارگونومي ظهور كرده می باشد . از نظر مفهومي ، ماكرو ارگونومي رويكردي سيستمي از بالا به پائين[2] در طراحي سازمان و مديريت می باشد(صمدي،7:1385)

2-14-7.ماكروارگونومي و ساختار سازمان

بمنظور درك صحيح از ماكرو ارگونومي بايد  ابعاد مختلف ساختار سازماني را بشناسيم .

ابعاد ساختار سازماني

سازمان را ميتوان بصورت هماهنگي برنامه ريزي شده دو يا چند نفر كه با هم بصورت نسبتاً مداوم و از طريق تقسيم كار و سلسله مراتب كار ميكنند و در صدد نيل به هدف مشترك يا مجموعه اي از اهداف هستند تعريف كرد . اين مفهوم سازمان كه در آن تقسيم كار و سلسله مراتب هست دلالت بر ساختار دارد . مفهوم ساختار سازمان را مي توان با سه جزء عمده زير بيان كرد:

تمركز

تمركز به مفهوم تصميم گيري رسمي فرد در يك  واحد يا سطح سازمان می باشد . تمركز باعث مي گردد كه كارگران اعمال نظر محدودي در تصميماتي كه شغل شان را متأثر ميسازد داشته باشند..

بطور سنتي تمركز در شرايط زير مطلوب می باشد :

الف ـ هنگامي كه ديدگاه جامعي مورد نياز می باشد مانند تصميم گيري استراتژيك

ب ـ هنگامي كه كار در محيطي بسيارپايدار و قابل پيش بيني صورت ميگيرد.

ج ـ در تصميم گيري هاي مالي و قانوني كه بطور مشخص در صورت تمركز ، تصميم گيري مؤثرتر صورت ميگيرد .

د ـ هنگامي كه مزاياي عمده تمركز قابل بيان باشد .

عدم تمركز در شرايط زير مطلوب می باشد :

الف ـ هنگامي كه كار در محيطي ناپايدار و يا غير قابل پيش بيني صورت ميگيرد .

[1] – Hendrick

[2] -top-down system approach

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه