دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات و زبان فارسی با موضوع : بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی 

تکه ای از متن پایان نامه :

سرانجام زندگی پرماجرا وپرفراز ونشیب خاقانی پس از عمری سخنوری وسفر وحبس و رنج واندوه در اواخر سده  ششم پایان گرفت وآفتاب فروزان ادب پارسی در سال 595 هجری در افق خون گرفته وگرد آلود تبریز غروب نمود.(سجادی، 1391 : 51)

سومین سفر خاقانی که به آهنگ دیدار از کعبه به انجام رسید با ماجرای دربند افتادن سخن سالار شروان همراه بود. گویند که شروانشاه با این سفر موافق نبود و خاقانی در خفا از شروان گریخت روزبانان بدین طریق خاقانی نه تنها یک سروگردن از معاصرانش برتر وبالاتر بود؛ بلکه شاهین بلند پرواز خیالش بر ستیغ سخن فارسی جای گرفت واین که خود وی نیز در جای جای اشعارش به برتری و والایی خویش بر دیگر شعرا می نازد از وقوفی راستین بر پایگاه بسیار بلند او در هنر سرچشمه می گیرد واز مرحله ی رجز خوانی ولاف وگزاف بسی بالاتر می باشد.نه خود ستایی محض می باشد ونه عقده ی حقارت ونه ادعای بی پشتوانه،بلکه یک باور هنرمندانه وبایسته می باشد:

منم به وحی معانی پیمبر شعرا که معجز سخن امروز در اظهار من می باشد

(دیوان ،1391: 755 )

سخن گفتن به که ختم می باشد می دانی ومی پرسی فلک را بین که می گوید به خاقانی به خاقانی

(دیوان،1391: 414 )

خاقانی مرد لاف وگزاف نیست وقهرمان آوردگاه سخن می باشد:

نه مرد لاقم خاقانی سخن بافم که روح قدس تند تار وپود اشعارم
کدام علم کزان عقل من نیافت اثر بیازمای مرا تا ببینی آثارم

(دیوان،1391: 288-287 )

وبا این باور هنری می باشد که بی تردید خویش را فاتح میدان سخنوری می بیند:

گرچه بدست پیش از این در عرب وعجم روان شعر شهید و رودکی نظم لبید وبحتری

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه