دانلود پایان نامه با موضوع ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

مستلزم توجّه قابل ملاحظه اي به مسائل مربوط به ارتباطات،هماهنگي و كنترل می باشد.يك سازمان بسيارپيچيده نياز بيشتري به ارتباطات، هماهنگي اثربخش و روشهاي كنترل مؤثر دارد.

Alas&Vilson, 2012, p495))

2-22-2تمرکز

تمرکز به میزانی از اختیار تصمیم گیری دلالت دارد که در یک نقطه واحد ، در بالای سلسله مراتب سازمانی جمع شده باشد، در نتیجه در یک سازمان با تمرکز زیاد برای اعضای سطوح پایین تر سلسله مراتب ،میزان حداقلی از مشارکت در فرآیند تصمیم گیری متصور  می باشد. Alas& Vilson, 2012, p494-498)) تمركز اشاره به چگونگي توزيع قدرت در سازمان دارد.در واحدهاي سازماني متمركز،بيشتر تصميمات از طريق سلسله مراتب فرماندهي اتخاذ مي گردد.تحقيقات نشان مي دهد در سازمان هاي بزرگ عدم تمركز بيشتر اجرا مي گردد و مديران حتي الامكان تصميم گيري ها را به مديران رده هاي پايين تر از خود واگذار مي كنند،زیرا در غير اينصورت سرعت تصميم گيري به شدت كاهش مي يابد.(جبل عاملی،1390:ص45)

به طور كلي سه عامل در تعيين ميزان عدم تمركز سازماني تأثير دارد:

الف)اعتماد: هر قدر مديران به زير دستان اعتماد بيشتري داشته باشند و آنان را افراد شايسته بدانند،تفويض اختيار بيشتري صورت گرفته و نهايتا” در سازمان عدم تمركز ايجاد مي گردد.

الزامات تأثیر: هر شغل با توجّه به انتظاراتي كه از آن مي رود،انجام مي گردد.

 قوانين،رويه ها و خط مشي ها: بيانيه هاي واضح و روشني هستند كه به كاركنان مي گويند چه چيزي يا كاري را انجام داده و چه كاري را انجام ندهند.

آموزش: بسياري از سازمان ها براي كاركنان خود دوره هاي آموزشي تدارك مي بينند.(صادقی،1391:ص3)

ابعاد محتوایی

ابعد محتوایی معرف کل سازمان و جایگاه آن می باشد .این متغیرها وضعیت ابعاد ساختاری سازمان را تعیین می کنند.ابعاد محتوایی عبارتند از : استراتژی، عدم اطمینان محیطی، تکنولوژی، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی. اجزای ساختار بایستی به گونه ای برگزیده شوند که ضمن حفظ سازگاری داخلی، با وضع سازمان،یعنی اندازه و پیشینگی

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه