دانلود پایان نامه رشته مدیریت ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

خود را توسعه مي دهد و يادگيري هاي او، محور اصلي عملکردهاي فکورانه اوست «او فردي آزادانديش، بازانديش و عاري از تعصب می باشد؛ پويا و انعطاف پذير، نوآور و خلاق و پرسشگر می باشد؛ تکریم به ديدگاه هاي ديگران، اعتماد به توانمندي خود، حساس نسبت به رويدادهاي کلاس و جامعه خود، قدرت تشخيص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان، مانند ويژگي هاي وي می باشد؛ او طَرَف مشورت معلمان، علاقمند به تشريک مساعي، مروج يادگيري فعال و داراي نظري روشن درمورد ياددهي ـ يادگيري می باشد». (رئوف، 444:1369) در نظر داشتن چنين ويژگي هايي، به گونه اي آشکار بر معلم به عنوان ــ تلقي از تدريس نه به عنوان ارتباط اي يکسويه و کليشه اي بلکه به منزله مؤلفه اي هنري.

ــ تقويت ويژگي تحقيق و پژوهندگي در معلم.

ــ اصلاح نظام تربيت و بهسازي معلم از طريق توجه کيفي به مراکز تربيت معلم، کميت و کيفيت آموزش ها و باز آموزي معلم در نظام آموزشي.

هر يک از موارد فوق در يک ارتباط تعاملي مي تواند به گونه اي ترتيب و انتظام يابد تا معلمان فرصت يابند در حرفه خود ماهرتر شوند و در نتيجه، تأثير نافذ و کارايي را بر عملکرد نظام آموزشي برجاي گذارند. در ادامه، سه مورد از ويژگي هاي مذکور که به نوبه خود در تقويت حرفه اي اقدام معلم تأثير گذار و تعيين کننده اند، عنوان مي گردد و مورد بررسي قرار مي گيرد. (اگر چه ساير راهبردها نيز مستلزم بررسي می باشد و نگارنده خود را نسبت به بررسي آن متعهد و خواننده را ملزم به پي جويي آن مي داند.

2-20-1. تدريس به منزله مؤلفه اي هنري

تدريس از مقوله «علم» می باشد يا «هنر»؟ اين پرسش بين صاحب نظران بحثي پرسابقه و ديرينه می باشد. البته مقصود از ارائه اين مبحث در راستاي تبيين تأثیر حرفه اي معلم، انتخاب يکي از دو مؤلفه مذکور که بتواند مبنايي براي تدريس باشد، نيست، بلکه بيشتر، فراخواني براي تدبر و تعمق در حوزه تعامل معلم و دانش آموز در فرايند ياددهي ـ يادگيري می باشد.

اصولاً اگر تعليم و تربيت و به تبع آن تدريس، «علم» تلقي گردد، در نتيجه بايد ضوابط، قانونمندي ها و انضباط خاص علمي را مبناي آن قرار داد. در اين توجه، نتايج از قبل به دقت طراحي و تعريف مي شوند؛ يادگيري در يادگيرنده، همانند شکل گيري موادخام معني پيدا مي کند؛ ارزشيابي بر مبناي ملاک هاي عيني انجام مي گيرد و هر آن چیز که کمّي و قابل اندازه گيري می باشد، موضوعيت مي يابد.

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه