دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

فصل یکم: مفاهیم اصلی

 

در فصل اول آغاز از مفاهیم اصلی که بیشترین ارتباط را با پژوهش دارند شروع می‌کنیم؛ در مبحث اول به تعریف مفهوم عقد و در مبحث دوم به تعریف مفهوم فساد می‌پردازیم که بخش‌های بعدی با در نظر داشتن چگونگی تقریر و توضیح این مفاهیم ارتباط مستقیم دارد، ابتدای هر مبحث ضمن اظهار معنای لغوی، معنای اصطلاحی آن را با در نظر داشتن فقه امامیه و فقه اهل سنّت و کاربرد آن در حقوق ایران توضیح می‌دهیم تا ذهن خوانندگان محترم به تفکیک با نظرات هر یک آشنا گردد، هم‌چنین بر حسب نیاز این پژوهش که آثار فساد عقد را به طور تفکیک بین عقود معاوضی و عقود غیرمعاوضی توضیح می‌دهد، لازم می‌آید تا آن قسم از اقسام عقد که به بحث مربوط می‌گردد را هم به اختصار اظهار کنیم.

 

مبحث یکم: عقد

یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌‌‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد می باشد، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع و مانعی از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی کوشش داشته‌اند تعریف ماهوی از عقد ارائه دهند و گروه دیگر ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این مبحث آغاز معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک آرای فقهای امامیه و اهل سنّت و حقوق‌دانان ایران اظهار می‌کنیم.

 

گفتار یکم: معنای لغوی عقد

اصل کلمه عقد یک واژه عربی می باشد و از نظر ریشه‌شناسی مصدر می باشد به معنی «گره زدن» و در معنی اسم مصدری از آن به «گره» تعبیر می‌گردد[1] و از اين رو عرب به قلّاده و گردنبندي که به گردن بسته می‌گردد «عِقد» ميگويد.[2] در مقابل اين واژه، کلمه «حَلّ» قرار دارد و «حَلّ و عِقد» به معناي ایجاب و قبول انشاء می‌گردد»،[3] و نهایتاً این‌که عقد «عهد مؤکد و عملی که در آن الزام و التزام نهفته»[4] را ارایه داده‌اند. البته در بعضی منابع فقهی هم بدون پرداختن به تعریف عام از عقد در هر عقد خاص، بر حسب مورد تعریفی از آن عقد خاص ارایه شده می باشد.

در نهایت برای جمع‌بندی و مفاهیم ارایه شده از عقد می‌توان گفت که مفهوم عقد «مطلق ربط و گره» (که گاهی در امور مادی و حقیقی می باشد و گاهی در امور اعتباری که همان مفهوم عقد در اصطلاح حقوقی می باشد، می‌باشد) که دو طرف عقد را از لحاظ حقوقی به یکدیگر مرتبط می‌کنند. بدین ترتیب، عهد، جعل و قرار معاملی می باشد و عقد، ارتباط و پیوند دو طرف و ربط قراری به قرار دیگر می باشد.[5]

 

بند دوم: معنای عقد در فقه اهل سنّت

در مجموع آثار فقهی اهل سنّت در خصوص عقد، چنین تعاریفی اظهار شده می باشد: «مجموع ایجاب و قبول»،[6] «ایجاب و قبول مرتبط»،[7] «ارتباط ایجاب یکی از طرفین با قبول طرف دیگر، به طوری که اثرش در معقود آشکار گردد. مقصود از ارتباط در این تعریف، اتصال حقیقی یا حکمی کلام ایجاب کننده به کلام قبول کننده می باشد»[8]، «مجموع ایجاب و قبول بر وجهی که شارع آثار آن را مترتب کند»[9]، «التزام و تعهد متعاقدین و به عبارتی، ارتباط ایجاب و قبول».[10] اهل سنّت

[1]ـ بهرامی، محمد، تحلیل عقد و «اصالة اللزوم» آن در قانون مدنی، فصلنامه دیدگاه‌های‌ حقوقی، سال 1376 ه‍.ش، شماره 8، ص 28.

[2] ـ ابوالحسین، احمد بن ‌فرس ‌بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، جلد 4، چاپ اول، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1404 ه‍.ق، ص 87.

[3]ـ بجنوردى، سيد حسن ، القواعد الفقهیة،جلد 3، چاپ اول، نشر الهادي، ايران ـ قم، 1419 ه‍ .ق، ص 253.

[4]ـ نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منیةالطالب في حاشيةالمكاسب، جلد 1، ص 89.

[5]ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشيةكتاب المكاسب ، جلد 3، چاپ اول، أنوار الهدى، ايران ـ قم، 1418 ه‍ .ق، ص 5.

[6]ـ ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، جلد 2، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ص 239.

[7]ـ ابن عابدین، محمد امین، رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، چاپ افست، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، 1412 ه‍ .ق، ص9.

[8]ـ قدری پاشا، محمد، مرشد الحیران الي معرفه احوال الانسان،المطبعةالکبری الامیریة،بی جا، 1308 ه‍ .ق، ص 49، ماده 262؛ ابوزهره، محمد، نظریةالعقد فی الشریعه الاسلامیه، دارالفکر العربی، مصر ـ قاهره، 1354 ه‍ .ق، ص 199.

[9]ـ ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، جلد 2، ص 341 .

[10]ـ جمعي از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجلةالاحكام العدلیه، نجيب هواويني، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، ماده 103.

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه