دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

در فیلیپین ، اصول و پارامترهای فعّالیت های دولت با بهره گیری از چارچوب مهندسی مجدّد- به عنوان فلسفه راهنما- بازتعریف شده می باشد. در اتّحادیه اروپا ، مهندسی مجدّد عملکرد مرسوم شده می باشد. در آفریقای جنوبی ، مهندسی مجدّد برای تسهیل فرآیندهای میان صنعت ، نیروی کار و دولت به کار گرفته شده می باشد.در ایرلند نیز از مهندسی مجدّد برای بهبود تسهیلات خدمات اجتماعی بهره گیری شده می باشد. مطالعاتی که در سال 2001 در سنگاپور چاپ گردیده اظهار می کند 8% سازمان های دولتی پیش از این مهندسی مجدّد انجام داده اند، 23% در حال انجام پروژه های مهندسی مجدّد هستند، 54%فعّالیت های مهندسی مجدّد را در برنامه 3 سال آینده خود دارند و تنها 15% اصولاً بنایی بر مهندسی مجدّد ندارند.( عبدی ها و قراخانلو ،1390:ص5) واز آنجا که ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی-در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، چه در سطح ملّی و چه در سطح محلّی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته می باشد ضرورت ارائه متدولوژی و مدلی جهت مهندسی مجدّد در شرکت گاز استان گیلان را توجیه می کند.

1-4اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف اصلی

اهداف علمی پژوهش :

1- مطالعه ارتباط بین مهندسی مجدّد رسمیت و توسعه فناوری

2-مطالعه ارتباط بین  مهندسی مجدّد پیچیدگی و توسعه فناوری

3-مطالعه ارتباط بین مهندسی مجدّد تمرکز و توسعه فناوری

 

1-4-2 اهداف فرعی

اهداف کاربردی :

متغیر، کمیتی می باشد که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند، پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و محقق آن ها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ، دستکاری یا مشاهده می کند و در بعضی مواقع متغیر نمادی می باشد که اعداد یا ارزشهایی به آن منتسب می گردد.( خاکی،1389:ص 165) متغیر مستقل در این پژوهش، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ، و متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.در این

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه