دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

سیستم ها پافشاری کرده می باشد. در مهندسی مجدّد می توان انواع اتلاف ها را به توضیح زیر برشمرد :

  • اشتباهات قابل اصلاح.
  • تولید چیزی که کسی خواهان آن نیست.
  • موجودی مازاد.
  • مراحل اضافی فرآیند.
  • جا به جایی منابع انسانی اضافی.
  • حمل و نقل اضافی.
  • توقف و انتظار بدون مورد به دلیل عدم توازن بین بالای جریان و پایین جریان.
  • کالاها و خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ نمی گویند.(محمودی و بداقی،1391:ص142)

2-12 تعریف سازمان

سازمان «پدیده ای اجتماعی» می باشد که جهت دستیابی به اهداف مشترک ، به طور آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخص می باشد. عبارت «پدیده اجتماعی»دال بر این معناست که سازمان از افراد و گروه هایی که با هم در تعاملند ، تشکیل شده می باشد. زیرا سازمان پدیده ای اجتماعی می باشد ، لذا الگوهای تعاملی که اعضای سازمان از آن تبعیت می کنند،بایستی موزون و متناسب باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل گردد که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرد.(الهیاری فرد،1390:ص48)

2-13 تعریف سازماندهی                        

  • سازماندهی عبارت می باشد از تقسییم وظیفه کلی ، تعیین مسئولیت ها، اختیارات و تعیین ارتباطات. (آقائی،1390:ص106)

از تسهیلاتی می باشد که ساختار برای سازمان فراهم می نماید.ساختار سازمانی بایستی توان تسریع و تسهیل در تصمیم گیری،واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعّالیت های آن و اظهار ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی می باشد.اگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت می باشد و برهر کسی در سازمان اثر می گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند ،اما کم و بیش مفهومی انتزاعی می باشد.(آقائی و دیگران ،1390:ص110)

2-17 انواع ساختار سازمانی

هر سازمان دارای شش بخش اصلی بدنه عملیاتی،بخش عالی ،بخش میانی، متخصصان فنی،ستاد پشتیبانی و ایدئولوژی (سنت ها و باور ها) می باشد.هر یک از این بخش ها می توانند

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه