دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

باشد.با توجّه به مجموعه شرایط،امروزه بهره گیری و بهره گیری از فناوری اطلاعات به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده و  همه سازمان ها بایستی برای توسعه و به کارگیری آن در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای خود به طور مؤثر از آن بهره گیری کنند.امروزه سازمان ها بیشتر به مقصود ارتقای بهره وری و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد مزیت رقابتی از فناوری اطلاعات بهره گیری می کنند.(ایران نژاد،1392:ص25) نمونه اي از اين فناوريها عبارتند از: پست الکترونيک، ويدئو کنفرانس، فناوري هايي از قبيل طراحي به کمک ر ايانه،توليد به کمک رايانه و مهندسي به کمک رايانه. اين قبيل فناوريها باعث متناسب سازي فعاليت ها در سازمان مي گردد.مهندسي مجدّد کسب و کار، روشي می باشد که به ايجاد تغيير در سازمان کمک و فرايندهاي جديد و شيوه هاي نوين انجام کار را به سازمان معرفي مي کند .بنابراين، جهت رسيدن به اين مقصود عناصر خاصي براي ايجاد تغييرات درسازمان مورد نياز خواهد بود که اين عناصر به تسهيل کننده ها معروفند و در حکم ابزاري براي تغيير فرايندها اقدام مي کنند.فناوري اطلاعات به ايجاد تغييرات در سازمان ها کمک مي کند، آن هم عمدتاً تغييراتي در ماهيت کار، ادغام وظايف سازماني و تبديل نيروهاي رقابتي. از آنجا که فناوري اطلاعات مي تواند در ايجاد تغييرات به مهندسي مجدّد ياري برساند، از اين رو مي توان آن را در حکم تسهيل کننده فرايند مهندسي مجدّد تلقي نمود. (رضی،1388:ص37)

2-29کارکردهای پایه فناوری اطلاعات

دکتر هوشنگ مؤمنی در کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته خود،انواع شش گانه نظام های اطلاعاتی را مطرح نموده اند که چکیده آن به صورت زیر می باشد:

هر سازمانی دارای نظام های اطلاعاتی مدیریت عالی ESS در سطح استراتژیک می باشد،نظام های اطلاعاتی مدیریت یا MIS و نظام های تصمیم یارDSS برای سطوح مدیریت می باشد.نظام های اطلاعاتی دانش بر KWS و خودکار سازی اداریOAS برای دانش بران و نظام های تراکنشی و عملیاتیTPS برای سطوح کارشناسی می باشد .هر یک از نظام ها، اجرای قسمتی از وظایف سازمان را به عهده دارند.جدول زیر ویژگی های نظام های پردازش داده ها و چکیده کاربرد شش گونه از نظام های اطلاعاتی می باشد.هر  نظام دارای زیر نظام های مربوط به خود می باشد و از اجزاء ترکیبی تشکیل یافته که در سطوح ساختار سازمانی به کاربرده می گردد(. مؤمنی،1385،ص48)

جدول(2-2)،گونه ها و ویژگی های نظام های پردازش داده ها(همان منبع:ص49)

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه