دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

ارگونومي بر ضرورت سازگاري شناختي در طراحي سيستم تأكيد دارد.تاريخجه ارگونومي از ابتداي شكل گيري بعد از سالهاي جنگ چهاني دوم (تولد ارگونومي: سال 1949 در انگلستان) بشرح زير می باشد:

دهه پنجاه   :  ارگونومي نظامي

دهه شصت :  ارگونومي صنعتي

دهه هفتاد  :  ارگونومي محصول

دهه هشتاد :  ارگونومي كامپيوتر

دهه نود    :  ارگونومي ارتباطات

دهه 10   :  ارگونومي در فضا

2-14.رويكرد هاي جديد در ارگونومي

حل مشكلات ارگونومي در محيط هاي كار نيازمند بهبود در سطوح مختلف سازمان می باشد. اين بهبود نه تنها در وظايف شغلي بلكه در ساختار كلي سازمان ، نحوه هدايت فعاليتهاي شغلي و تدوين خط مشي ها و دستورالعمل هاي سازماني نيز بايد صورت پذيرد . به اين شيوه رويكرد سيستمي در راستاي بهبود ارگونومي اطلاق مي گردد و اغلب ماكرو ارگونومي[1] ناميده مي گردد.

 

نظريه اي كه به طور وسيع مورد قبول صاحبنظران می باشد آن می باشد كه سيستم هاي پيچيده ماهيتي سنيرژيك[2] دارند، يعني كل سيستم چيزي بيشتر از مجموع اجزاي آن می باشد . اينكه تا چه حد كليت سيستم فراتر از مجموع اجزا باشد بستگي به ميزان هماهنگي بين اجزا دارد . هر چه هماهنگي واقعي بيشتر باشد احتما لاً شرايطي ايجاد ميشودكه استرس كارگران كاهش و رضايت شغلي افزايش يابد. هر چه هماهنگي كمتر باشد اثرروي  بهداشت كارگران تشديد ميگردد. نيل به هماهنگي سازماني نيازمند پرداختن به دو امر مهم می باشد . اولين كار هماهنگي ويژگي هاي كليدي پنج غیر از بهم وابسته بشرح زير می باشد :

* ساختار سازماني

* زير سيستم انساني

* زير سيستم تكنولوژي

* وظايف شغلي

* محيط خارجي

[1] Micro Ergonomy

[2] Senerzic

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه