رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار4-8) توزیع درصدي عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

 

جدول 4-14) عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

  تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
عدالت تعاملي 148 843/0 711/0 13/3 1 5

 

نتايج حاصل از 148 پرسشنامه (گويه­هاي 11 تا 20) در مورد متغير عدالت تعاملي (مراوده­اي) نشان دهنده انحراف معيار 843/0، واريانس 711/0، ميانگين 13/3 و كمترين پاسخ يك و بيشترين پاسخ 5 می باشد. با در نظر داشتن ميانگين بدست آمده، ادارك كاركنان از عدالت تعاملي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در حد مطلوب می باشد.

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه