رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- پایان نامه

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار4-7) توزیع درصدي عدالت رویه­ای در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

 

جدول 4-12)  عدالت رويه­اي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

  تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
عدالت  رویه­ای 148 961/0 923/0 19/3 1 5

 

نتايج حاصل از 148 پرسشنامه (گويه­هاي 6 تا 10) در مورد متغير عدالت رويه­اي نشان دهنده انحراف معيار 961/0، واريانس 923/0، ميانگين 19/3  و كمترين پاسخ يك و بيشترين پاسخ 5 می باشد. با در نظر داشتن ميانگين بدست آمده، ادارك كاركنان از عدالت رويه­اي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در حد مطلوب می باشد.

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه