رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود پایان نامه

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار4-6) توزیع درصدي عدالت توزیعی در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

 

جدول 4-10)  عدالت توزيعي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

  تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
عدالت توزیعی 148 646/0 417/0 54/2 2 5

 

نتايج حاصل از 148 پرسشنامه (گويه­هاي 1 تا 5) در مورد متغير عدالت توزيعي نشان دهنده انحراف معيار 646/0، واريانس 417/0، ميانگين 54/2 و كمترين پاسخ 2 و بيشترين پاسخ 5 می باشد. با در نظر داشتن ميانگين بدست آمده، ادارك كاركنان از عدالت توزيعي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در حد متوسط می باشد.

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه