رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- پایان نامه ارشد

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

فوق لیسانس 2/16 24
جمع 100 148

 

نمودار4-3) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها

 

از نظر موقعيت شغلي، بیشتر نمونه­ها دارای سمت کارشناس که بیش از 63 درصد از نمونه­ها را شامل می­گردد. 47 درصد صرفاً سمت کارمندی و کمتر از 7 درصد سمت سرپرستی دارند.

جدول 4-5) توزيع موقعیت شغلی پاسخ­گوها

موقعیت شغلی درصد فراوانی
سرپرستی 8/6 10
کارشناسی 5/63 94
کارمندی 7/29 44
جمع 100 148

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه