رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- پایان نامه کارشناسی ارشد

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

-2) تحليل توصيفي داده­ها

در اين بخش، به اختصار كردن داده­ها و تهيه جداول و رسم نمودار پرداخته شده می باشد. براي توصيف شاخص­ها از توزيع فراواني و درصدي و همچنين از شاخص ميانگين، انحراف معيار بهره گیری شده و براي توصيف داده­هاي جداول، از بيشترين فراواني يا درصد بهره گیری مي­گردد.

از نظر توزیع جنسیتی نمونه­ها، مردها 6/67 درصد و زن ها 4/32 درصد از نمونه­ها را تشکیل می­دهند.

جدول 4-1) توزیع جنسیتي پاسخ گوها

جنسیت درصد فراوانی
زن 4/32 48
مرد 6/67 100
جمع 100 148

 

نمودار4-1) توزیع جنسیتي پاسخ­گوها

 

از نظر تحصیلات، بیشترین نمونه که بیش از 60 درصد از آنها را شامل می­گردد دارای تحصیلات لیسانس هستند. 2/16 درصد فوق لیسانس، 2/16 درصد  فوق دیپلم  و کمتر از 7 درصد ديپلم دارند.

جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها

تحصیلات درصد فراوانی
دیپلم 8/6 10
فوق دیپلم 2/16 24
لیسانس 8/60 90

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه