منابع و ماخذ پایان نامه محيطي، پيشگيري، متغير، طراحي

پایان نامه ها و مقالات

در اين تحقيق طراحي محيطي شهر اراک (شامل پيش بيني، تشخيص و درک احتمال وقوع جرم و انجام اقدامات عملي در محيط وقوع جرم) به عنوان متغير مستقل و پيشگيري محيطي از سرقت مغازه ها در آن شهر به عنوان متغير وابسته مي باشد (تصوير 3-2).
براي تهيه پرسشنامه تحقيق، ابتدا با مطالعه کتب و مقالات مربوط به پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي و مشورت با اهل فن از جمله اساتيد محترم راهنما و مشاور، از عوامل مؤثر در پيشگيري محيطي چهار عامل شناسايي گرديد که عبارتند از : 1- پيش بيني احتمال وقوع جرم 2- تشخيص احتمال وقوع جرم 3- درک احتمال وقوع جرم و4- انجام اقدام هاي عملي در تغيير محيط احتمال وقوع جرم.

تصوير (3-1) : متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق

در نهايت با تمهيدات انجام شده و مشاوره با اساتيد، پرسشنامه اي با 24 سؤال و 5 شناسه جمعيت شناختي براي آگاهي از مشخصات فردي پاسخگويان، جهت جمع آوري داده ها بدست آمد.
جدول (3-1)، عوامل 24 گانه مورد نظر در چهار عامل و سؤالات مربوط به هر يک را نشان مي دهد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *