منبع مقاله درباره کاروانسرا، صنعت گردشگری، ایالات متحده، شاه عباس اول

No category

هستند.(www.hotl.ir)
متل: متل تلفیقی است از دو واژهhotel وmotor و اساساً ماهیت بین راهی داشته و معمولاً خارج از شهرها قرار دارد. در تعریف متل میتوان گفت که هتلی است که در آن مسافران میتوانند با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک کنند.
یکی از مشخصههای اصلی متلها عدم وجود لابی در آنها هست، چراکه میهمان به مجرد وارد شدن به متل بدون نیاز به پیاده شدن کلید خود را از رسپشن دریافت نموده ، مستقیماً به سمت اتاق خود رانندگی مینماید (علیپور، ۱۳۹۰ ص۲۳).
خانههای اجارهای شخصی: اقامتگاههایی با کیفیتهای متفاوت از لوکس تا بیکیفیت که پذیرای مسافران مختلفی به صورت اقامت شبانه بوده ، مالکیت شخصی داشته و در فصول مختلف سال کاربردهای مختلفی را به خود میگیرند.
۲-۱-مقدمه
جاذبههای گردشگری به تنهائی موجبات سفر یا رونق این صنعت را فراهم نمیکنند، بلکه امکانات و شرایط برای جابجایی و اقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد. صنعت گردشگری نظام مسجمی است که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. بدین مفهوم که اگرچه اسکان در اقامتگاهها هدف اصلی یک گردشگر نیست، اما بدون فراهم بودن امکانات اقامتی رغبتی برای دیدار از یک جاذبه ایجاد نمیشود. بنابراین تقاضا برای استفاده از امکانات اقامتی یک تقاضای مشتق شده است. البته موارد استثناء بر این قاعده نیز وجود دارد. گاهی اوقات شرایط اسکان در یک بنای تاریخی فراهم میشود که دیدار از بنا خود هدف اصلی گردشگرمیباشد. فراهم کردن امکانات اقامتی که صنعت هتلداری را به وجود میآورد شامل تشکیلات و تسهیلاتی است که یکی از بخشهای پویای صنعت گردشگری را تشکیل میدهد. بنابراین مسافر در هر کجا به محلی برای استراحت و خواب نیاز دارد. تشکیلات اقامتی گاه به صورت هتلهای مجلل با کلیه امکانات و گاه تنها به محلی ساده برای خواب خلاصه میشود. میزان امکانات فراهم شده بازتابی از نیازها و سلیقههای مسافران و امکانات و ابتکار عمل سرمایهگذاران میباشد که همگی حاکی از پویایی این بازار است (رنجبران،۱۳۸۸، ص۸۳).
۲ـ۲ـ تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان
از گذشته مسافران برای استراحت و صرف غذا به استراحتگاههای عمومی پناه میبردند. بعد از ایجاد راهها ، شبکههای ارتباطی ساختن بناهای عمومی عامالمنفعه مربوط به مسافران از جمله کاروانسراها و آبانبارها متداول شده بود. به شهادت هرودت، داریوش بزرگ برای رفاه حال مسافران ، ایستگاههایی ایجاد نمود که باید آنها را هسته اولیه واحدهای اقامتی دانست. به طوری که در طول ۵۰۰کیلومتر بیست کاروانسرا وجود داشت.
در کتاب “چاپارخانههای پارتی” که در حدود قرن اول پیش از میلاد نوشته شده است، اشاره شده که در زمان اشکانیان (پارتها) درکنار مسیر راه ابریشم کاروانسراهایی ساخته شده بود که در آنها وسایل آسایش برای مسافران و اسبان فراهم بوده است. به فرمان شاه عباس اول نیز در سراسر کشور کاروانسراهای مخروبه تعمیر و کاروانسراهای جدید ساخته شده و برای تأمین آب آشامیدنی مسافران ، بخصوص در نواحی کویری آب ابنارهای بزرگ با بادگیر بنا گردید.
میهمانپذیرها به مفهوم بازرگانی آن در قرن پانزدهم در اروپا به وجود آمد. نخستین مهمانپذیرها نام “تخت خواب و صبحانه” داشت، افراد در خانههای شخصی با مبلغی اندک از مسافران پذیرایی میکردند. در سال ۱۷۷۴ نخستین هتل توسط “دیویدلو” در لندن گشایش یافت در ایالات متحده نخستین هتل با تجهیزات و تسهیلات امروزی درسال ۱۸۹۲ در بوستون ماساچوست ساخته شد که آن را “ترمانت هاس” نامیدند.(رنجبران،۱۳۸۸،ص۸۹)
در قرن بیستم یک آمریکایی به نام “ای.ام.استاتر” با ساخت اتاقهای بزرگ که دارای حمام خصوصی، شیرآب، برق، تلفن و رادیو،نوآوری بزرگی در این صنعت ایجاد کرد.
در ایران اولین مهمانخانه به سبک امروزی در عهد ناصری حدود ۱۲۶۰ خورشیدی برای استراحت سفرای خارجه قبل از ورود به تهران در قزوین ساخته شد.
اولین هتل پایتخت به سال ۱۲۶۱خورشیدی به نام هتل فرانسه ساخته شد که اتاقهایش به سبک هلندی تزئین شده بود. مدیر هتل نیز یک فرانسوی بود. در سالهای نخست قرن بیستم در ایران توجه چندانی به امر تأسیس واحدهای اقامتی نشد و مسافران داخلی علاقهای به اقامت در مهمانخانهها از خود نشان نمیدادند و بیشتر در منازل دوستان و اقوام مقیم میشدند. تعداد مسافران خارجی نیز آنقدر نبود که هزینه اولیه این واحدها را تأمین کند.(رنجبران،۱۳۸۸،۸۹)
از سال ۱۳۱۵خورشیدی مؤسسه میهمانخانهها با بهرهبرداری از چند مهمانخانه فعالیت هتلداری خود را آغاز نمود که مهمانخانه دربند و مهمانخانه گچسرکه در سال ۱۳۱۵مورد بهرهبرداری قرار گرفت از آن جملهاند. مهمانخانه قدیمی رامسر نیز در سال ۱۳۱۶خورشیدی با ۳۸ اتاق احداث شد. گراندهتل از مجللترین و معروفترین هتلهای تهران بود که بیشتر مورد استفاده میهمانان سرشناس قرارمی گرفت. (رنجبران، ۱۳۸۸،ص۸۹)
۲ـ۳ـ طبقهبندی واحدهای اقامتی
در ادبیات علوم مختلف عباراتی استفاده میشود که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. اما نظر به این که توافق کلی در مورد چگونگی استفاده از این عبارات وجود ندارد. گاه آنها به صورت جابجا نیز به کار برده میشود به طور مثال عبارت دستهبندی کردن۱، طبقه بندی کردن۲، درجهبندی کردن۳ ازآن جمله هستند. گاه تأسیسات اقامتی بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها گروهبندی میشوند، مثل اقامتگاههای ساحلی، شهری یا روستایی، در برخی موارد طبقهبندی اقامتگاهها براساس نوع مالکیت آنها صورت میگیرد. نظیر اقامتگاههای عمومی مثل مأمورسرای ادارات دولتی، اقامتگاههای خصوصی مثل هتلها و میهمانخانهها،طبقه بندی بر اساس نوع مصرفکننده نیز صورت میگیرد مثل خانه جوانان و خانه سالمندان.
براساس نوع فعالیت یعنی تجاری بودن یا شخصی بودن نیز میتوان تأسیسات اقامتی را طبقهبندی نمود. مثل هتلها و خانههای اجارهای.گاهی طبقهبندی براساس ساختار بنا انجام میشود. مثل کاروانها (هتلهای روی جاده)، چادرها و هتلها، و بالأخره طبقهبندی براساس دوره بهرهبرداری نیز انجام میشود، مثل فصلی بودن کمپینگها (رنجبران، ۱۳۸۸،ص۹۰).
عبارت “دستهبندی” نیز به تفکیک واحدهای اقامتی براساس نوع آنها اشاره دارد تا تمایزی بین هتل، پانسیون، متل، مهمانسرا و مهمانخانه ایجاد شود. البته مبنای تفکیک میتواند اندازه تأسیسات و تعداد اتاقها، شکل ساختمان و چگونگی ارائه خدمات نیز باشد.
اما “درجهبندی” به تفکیک واحدهای اقامتی براساس خصوصیات عینی و کیفیت خدمات قابل ارائه آنها اشاره دارد. در کشورهای متفاوت در جهت اجباری کردن درجهبندی هتلها تلاشهایی صورت گرفته اما با مقاومت گردانندگان این واحدها مواجه شده است.(رنجبران،۱۳۸۸،ص۹۱)
به همین جهت مسئولین امر ترجیح دادهاند که یک سیستم صدور گواهینامه اختیاری ایجاد شود. درجهبندی هتلها مستلزم یک سیستم، بازرسی و کنترل مستمر میباشد. در صورتی که این سیستم صرفاً متکی بر اطلاعات ارائه شده از طرف هتلداران باشد چندان قابل اعتماد نخواهد بود. در ارزیابی و درجهبندی هتلها که براساس تعداد ستاره انجام میگیرد بر مبنای موارد زیر تصمیمگیری میشود:
الف: نوع ساختمان، محیط و خدمات ارائه شده.
ب: گستردگی محیط و خدمات ارائه شده.
ج: ارزیابی ذهنی از کیفیت آنها.
البته دستهبندی کردن و درجه بندی کردن تأسیسات اقامتی به دلیل الزامات قانونی و یا به منظور نظم بخشیدن به مطالعات در خصوص این گونه فعالیتهای تجاری صورت میگیرد (رنجبران،۱۳۸۸،ص۹۱).
۲ـ۴ـ انواع تأسیسات اقامتی
۲ـ۴ـ۱ـ هتل
هتلها اقامتگاههایی با اتاقهای متعدد و خدمات گسترده متنوع دیگری از جمله تریا، رستوران، استخر، سالنهای بدنسازی، زمینهای ورزشی و فروشگاههای تهیه سوغات هستند. همچنین برای استفاده کارآمدتر از امکانات ایجاد شده و جلب مشتریان خاص، سالنهایی برای برگزاری سمینار، سخنرانی و جشنهای مختلف پیشبینی شده است.
۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ انواع هتلها
هتلهای بزرگ و لوکس که معمولاً از استانداردهای طراحی بالایی چه از نظر ساختمان و چه از نظر تزئینات داخلی برخوردارند. بعضی از این هتلها دارای تالارهای انتظار (لابی) بسیار بزرگ با سقفهای بلند هستند که موجب جلب توجه مسافران میگردد. البته در چنین هتلهایی تجهیزات بیشتری ازجمله استخر، سالنهای ورزشی و بدنسازی وجود دارد. با افزایش اهمیت سمینارها سالنهای مناسبی برای تشکیل جلسات و همچنین فضاهایی برای نمایش تابلوها وکارهای هنری و صنعتی در هتلها ایجاد میشود.اینگونه هتلها معمولاً در مراکز و نقاط جذاب و مناسب شهرها ایجاد میگردند (رنجبران،۸۸،ص۹۳).
۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ هتل آپارتمانها
اینگونه هتلها مجموعهای از آپارتمانها هستند که اتاقهای خواب متعدد دارند، معمولاً یک اتاق خواب اصلی برای مسافر و تعدادی اتاق خواب اضافی برای وابستگان در نظر گرفته میشود. در چنین سیستمهای اقامتی امکان پخت و پز در داخل آپارتمان فراهم میگردد.
۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ هتلهای فرودگاهی
این هتلها در داخل محوطه فرودگاه قرار گرفتهاند. مسافرانی که ویزای وارد شدن به کشور را ندارند یا فرصت استفاده از هتلهای داخل شهر را نداشته باشند میتوانند به صورت ترانزیت در این گونه هتلها اقامت کنند. بسیاری از خطوط هواپیمایی برای مسافران خود که مسیر طولانی و با توقفهای طولانی را طی میکنند امکان استراحت در چنین هتلهایی را فراهم مینمایند.گاه شرکتهای هواپیمایی و مجموعههای هتلداران سرمایهگذارهای مشترکی دراین زمینه انجام میدهند.
۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ هتلهای بیرون شهری
معمولاً دور از ازدحام شهرها و در محیطی مناسب و دور از ترافیک احداث میگردند. دلیل انتخاب محل این هتلها پایین بودن قیمت زمین در حومه شهرها است. ضمناً این هتلها محلی مناسب برای استراحت و برگزاری سمینار و برنامههای آموزشی میباشند و هزینه استفاده از این خدمات نیز به نسبت ارزانتراست.(رنجبران، ۱۳۸۸،ص۹۴)
۲ـ۴ـ۲ـ اتاق و صبحانه
اتاق و صبحانه سیستمی برای تأمین اسکان مسافران است که ابتدا در آمریکا مقبولیت بیشتری داشت و اینک به تمامی جهان گسترش یافته و جایگزین مطلوبی برای هتل و متل میباشد. اتاق و صبحانه در خانههای شخصی با هدف آشنا شدن با مردم دیگر ، ایجاد درآمد، بازسازی ساختمان و استفاه درست از آن عرضه میگردد گاه در منازل بسیار مجلل ایجاد شده و هزینه استفاده از چنین خدماتی اگر کمتر از هتلها نباشد در سطح هتلهای لوکس است و گاهی بسیار ساده برگزار میگردد که به تناسب هزینه استفاده از خدمات آن نیز بسیار نازلتر از هتلها و متلها میباشند.
۲ـ۴ـ۳ـ متل
در بسیاری از کشورها درحاشیه جادههای کمربندی شهرها واحدهای اقامتی برای مسافرانی که با وسیله شخصی مسافت طولانی را طی میکنند ایجادمینمایند. این واحدهای اقامتی معمولاً به صورت ساختمانهای یک یا دو طبقه میباشد که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *