پایان نامه ارشد ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی

تکه ای از متن پایان نامه :

روش FAHP: این روش که منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی می باشد، تصمیم گیرنده را قادر می سازد که تعامل بین معیارهای مختلف را در موقعیت های پیچیده و غیر ساختاری، ارائه دهد. این تکنیک تصمیم گیری را ازطریق سازماندهی احساسات، ادراکات، برآوردها و قضاوت ها تسهیل می کند و نیروهای اثر گذار بر تصمیم را شناسایی می کند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکی از جامع ترین فرآیندهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه می باشد، زیرا با این روش امکان فرموله کردن مسئله به صورت سلسله مراتبی فراهم می گردد (عطایی، 1389).

روش TOPSIS: در این روش گزینه ها بر اساس شباهت به حل ایده آل رتبه بندی می شوند، به طوری که هر چه یک گزینه شبیه تر به حل ایده آل باشد، رتبه بیشتری دارد. این روش تصمیم گیری از پشتوانه ریاضی قوی برخوردار می باشد. پس با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی معیارها وزندهی شده سپس با بهره گیری از روش تاپسیس به رتبه بندی پیمانکاران پرداخته می گردد.

1-9- قلمرو انجام پژوهش

1-9-1 قلمرو موضوعی پژوهش

پژوهش حاضر به ارزیابی و انتخاب پیمانکاران شهرداری در استان آذربایجان غربی می پردازد

1-9-2-  قلمرو زمانی پژوهش

از نظر زمانی این پژوهش در حدود 6 ماه از شهریور تا بهمن 1392 به طول انجامیده می باشد. در 3 ماه اول محقق به مطالعات کتابخانه ای، اینترنتی و… جهت جمع آوری موضوعات تئوریک پژوهش، و در 3 ماه دوم

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه