پایان نامه ارشد ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

-6.تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

1-6-1.تعاريف نظري

ارگونومي :مجموعه دانشي می باشد كه از تلفيق علوم زيستي، فيزيولوژي انساني، سيستم‌ها و روش ها، طراحي مشاغل و محيط كار به وجود آمده می باشد كه سعي دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محيط كار را با در نظر داشتن در نظر گرفتن توانايي هاي جسماني، فكري و محدوديت‌ها و علائق بشر‌ها، طراحي كند.علم  مطالعه بر روي كار. متناسب كردن كارها ، محل كارها ، ابزار و وسايل براي كارگران وکارکنان (ميستر[1] ،2009).

فرسودگي شغلي: فرويد نبرگر[2] (1979) كسي بود كه اولين بار به اين واژه به معناي امروزي آن اعتبار  بخشيده ، وي  فرسودگي را يك حالت خستگي و تحليل رفتگي مي داند كه از كار سخت و بدون انگيزه و بدون علاقه ناشي مي گردد.

ماسلاچ و اسچاوفلي و ليتر 2001[3] فرسودگي را به عنوان يك سندرم روان شناسي[4] با سه بعد مشخص وتعريف مي كند .

خستگي عاطفي: كه شامل استرس ، تهي شدن از عاطفه شخصي و توان بدني
مي باشد .

دگرگوني شخصيت: كه شامل افسردگي ، كناره گيري بيش از اندازه و بي تفاوتي نسبت به كار مي باشد .

   فقدان كار آيي: كه شامل احساس عدم سودمندي ،كار آيي كم و احساس بي كفايتي مي باشد .

توجه شغلي : افكار مثبت ومنفي ، علاقه  و يا تنفر، اعتقاد به خدمت  ، فداكاري  و راهنمايي، احساس مراقبت ، مهرباني ، قبول تفاوت ها  و تقسيم وظايف  ، احساسات و رفتار کارکنان،معلمان  در برابرشغل خودرا توجه شغلي مي‌گويند(صمدي ،1385).

 

[1] Mister

[2] . Neberger

[3] Maslach & shavfely & liter

[4] Psychology sandroom

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه