پایان نامه ارشد با موضوع آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شفعه و قاعده تلف بيع قبل از قبض[1] و قاعده «التَلف فِي زَمن الخِيار ممَن لاخِيارَ لَه» گروه اول خياري بودن بيع را مانع اعمال اخذ شفعه مي‌دانند ولي گروه دوم در موردي كه خيار براي بايع يا براي هر دو بايع ومشتري باشد، حق شفعه قائل هستند.

در كتاب الخلاف و المبسوط و المهذب و الغنيه اين نظريه آمده می باشد.[2] بنابراين شيخ طوسي، ابن براج و ابن زهره را ميتوان از طرفداران قهقرايي بودن اثر فسخ دانست. دكتر محقق داماد، به نقل از شماري از صاحب نظران، اين نظريه را به شيخ طوسي و ابن جنيد (اسكافي) نيز نسبت داده می باشد.[3]

به هر حال، با جستجو در نظريات فقها مي‌توان به اين موضوع اذعان نمود كه ديدگاه مشهورشان اين می باشد كه فسخ اثر قهقرايي ندارد. شيخ انصاري به صراحت زمان تأثیر فسخ را ازحين عقد مي‌داند[4] و در مورد وضعيت عقد پس از فسخ چنين می‌گوید: «مقتضاي فسخ عقد هرچند كه انحلال عقد سابق می باشد وعقد را كأن لم يكن قرار می‌دهد اما به وسيله آن ملكيت سابق بر فسخ از بين نمي‌رود، زيرا بايد به زمان حدوث فسخ توجه كرد نه به زمان متعلق آن»[5] پس از او شاگردانش مانند مرحوم ناييني[6] و سيدكاظم يزدي و ديگران مباحث اين نظريه را تقويت کرده‌اند.

در حقوق ایران نیز آن‌چه از بررسي كتاب‌های حقوق‌دانان‌‌ به دست مي‌آید اين می باشد كه همگي نظريه معروف فقها را دارند؛ يعني بر اين عقيده‌اند كه اثر فسخ از حين انحلال عقد می باشد و اثر

گرچه شرط بخشي از عقد اصلي می باشد و تراضي به مجموعه‌ی از تعهدهاي اصلي و فرعي تعلق مي‌گیرد ولي اين به آن معنا نيست كه همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه مي‌زند و عقد را باطل مي‌کند.شرط مبطل، عقد اصلي را فاسد مي‌کند و عقد فاسد نيز هيچ اثري ندارد. يعني چنان‌چه بيع فاسد باشد به موجب آن ملکيتي براي مشتري بر مبيع حاصل نمی‌گردد و حتي در صورتي که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود.[7]

شروط مبطل به دو قسم تقسيم مي‌گردد که به طور اختصار در زير به آن‌ها پرداخته می‌گردد.

 

بند یکم: شرط خلاف مقتضاي عقد

هر عقد داراي ويژگي‌ها و آثاري می باشد كه اهميت اين ويژگي‌ها در هر عقد متفاوت و بستگي به ذات آن عقد دارد. بدين ترتيب بعضي از اين ويژگي‌ها چنان با ماهيت عقد در آميخته می باشد كه بدون آن‌ها عقد جوهر و طبيعت حقوقي خود[1]ـ حلی، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، جلد 1، ص 474.

[2]ـ نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، جلد 37، ص 320.

[3]ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 278.

[4]– انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد 6، ص218.

[5]ـ همان، ص 123.

[6]ـ نائينى، ميرزا محمد حسين غروى،منیةالطالب في حاشيةالمكاسب، جلد 2، ص78.

[7] ـ علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، نشر مانی، ايران ـ اصفهان، 1379 ه‍ .ش، ص 231.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه