پایان نامه ارشد با موضوع ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و گزارش گیری در سازمان می باشد و نشان دهنده سطوحی می باشد که در سلسله مراتب اداری هست و حیطه کنترل مدیران را نیز مشخص می نماید.

2-ساختار سازمانی تعیین کننده جایگاه افرادی می باشد که به صورت گروهی در یک واحد کار می کنند و به گروه بندی یا تقسیم بندی واحدهایی که در کل سازمان هست ، می پردازد.

3-ساختار سازمان در برگیرنده طرح سیستم هایی می باشد که به وسیله آن ها همه واحدها متناسب ویکپارچه  می شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد گردید و یا ساختار روابط میان واحدهای سازمانی که حد و اختیارات، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل توضیح وظایف، نمودار سازمانی و پست های سازمانی می باشد.(حجازی ،1388،ص69)

 

2-21 انواع طرح های ساختار سازمانی

به طور کلی ، طرح های ساختاری را می توان به دو دسته مفهومی و عملی تقسیم نمود. طرح های مفهومی، کلی و انتزاعی می باشند. پس ساختار مفهومی هر سازمان ، نقطه ای بر روی یک محور می باشد . به عبارت دیگر ، ساختار هر سازمان از نظر مفهومی می تواند بیشتر مکانیکی و یا بیشتر ارگانیکی باشد . در تعیین نوع ساختار از نظر مکانیکی یا ارگانیکی بودن ، عوامل یا متغیرهایی دخالت دارند، نظیر اهداف و استراتژی ها، محیط، تکنولوژی، اندازه سازمان و … که می توان از آن ها به عنوان متغیرهای محتوایی دانست.(مرحمتی ،1392،ص175)

مشکل تر می گردد.تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع ساختار سازمان یا تعداد سطوح سلسله مراتب سازمانی اشاره دارد.(حجازی،1388،ص70)

2-22-1-3پراکندگی جغرافیایی: فاصله ای می باشد که از نظر جغرافیایی بین واحدهای یک سازمان و اعضاء و کارکنان آن هست.هرچه پراکندگی جغرافیایی یک سازمان بیشتر باشد پیچیدگی آن نیز بیشتر خواهد گردید. تفکیک فضایی(پراکندگی جغرافیایی )می تواند به صورت عمودی یا افقی باشد ؛یعنی با توجّه به نوع کار و وظیفه ای که فرد در ساختار عمودی و افقی سازمان عهده دار می باشد و با توجّه به فاصله ای که با مرکز قدرت دارد،کارها و کارکنان در نقاط مختلف پراکنده اند.(همان منبع:ص70)

چرا پيچيدگي مهم می باشد؟افزايش پيچيدگي،ايجاد خواسته ها و الزامات مختلفي براي مدير مي كند.پيچيدگي خيلي زياد

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود از لینک پایین صفحه