پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

تراكم تأثیر، تعارض تأثیر، ابهام تأثیر، ارتباطات رسمي و غير رسمي در بين مجموعه تأثیر اعضا ، قرار داد رواني كه توسط كارمندان قابل درك باشد .

ب – نيازهاي شغلي و ويژگي هاي كاري :

برنامه هفتگي كار، مهارتهاي داراي كاربرد بالا و پايين، متغير تراكم كاري، محل كار، مسئوليت براي افراد و چيز ها، مسافرت در ارتباط با شغل، ويژگي هاي شغلي كه ذاتا هيجان آور می باشد .

ج – ويژگي ها و شرايط سازماني :

وسعت شركت، امنيت شغلي، ساعات كار  ( هم كل كار روزانه و هم زمان كار روزانه ) ، مدت كار، ساختار سازماني ( شرايط شغل در سلسله مراتب  ) ، سيستم ارتباطي ( شرايط شغل و نظام شغلي ) ، سياستها و فرايند هاي ستادي، روش مديريت ، ارزيابي و كنترل و نظام پاداش، برنامه هاي آموزشي، جو سازماني، فرصت پيشرفت.

د – نيازها و شرايط بيروني سازمان :

رفتن به محل كار يا برگشت از محل كار، قوانين دولتي، پيشرفت هاي فني و علمي، محل جغرافيايي سازمان (جعفر پور ، 25:1376)

2-9-2.ارتباط استرس شغلي با فرسودگي وتحليل رفتگي

واژه از توان افتادگي اصطلاح چندان رايجي می باشد که بسياري افراد، آن را با استرس شغلي يک پديده مي پندارنداما آن طور که پژوهشگراني مانند پاينس[1] و آرون سون[2] در 1981 اشاره کرده اند، از توان افتادگي خود يکي از عمده ترين پيامدهاي اجتناب نا پذير استرس شغلي می باشد، و مادامي که اين استرس از ميان برداشته نشود، همچنان ادامه خواهدداشت. از توان افتادگي سه وجه دارد: اولين آن فرسودگي جسماني می باشد. اگر به الگوي سليه[3] در 1956 دقت کنيم متوجه مي شويم که استرس، زماني رخ مي دهد که ذخيره هاي انرژي فرد تمام گردد و به دنبال آن فرسودگي فرا مي رسد. اين فرسودگي يکي از اجزاي تشکيل دهنده از توان افتادگي يا تحليل رفتگي می باشد. فردي که از توان افتاده و بي رمق شده می باشد، از خستگي شديد که اغلب هم با بي خوابي همراه می باشد شکوه مي کند. علاوه برآن کمبود انرژي و ضعف در او ديده مي گردد.

[1] . Pines

[2] .Aronson

[3] . Selye

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه