پایان نامه ارشد درباره ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

مي‌كند. ايجاد كيفيت‌ درفرايندهاي‌ توليدي‌ يا خدماتي‌، بادر نظر گرفتن‌ قابليت‌ها وظرفيت‌هاي‌ انساني‌ آسانتر محقق‌مي‌گردد.

از طرفي‌ رويكرد ارگونومي‌ به ‌بهبود در سازمان‌، انساني‌تر از رويكرد به‌ كيفيت‌ می باشد‌، زيرا دركيفيت‌، توجه‌ به‌ رضايت‌ مشتري‌خارجي‌ سازمان‌ می باشد‌، در حالي‌كه‌براي‌ مشتريان‌ داخلي‌ (كارگران‌) دراين‌ فلسفه‌ مديريتي‌ هيچ‌ نسخه‌پيچيده‌اي‌ وجود ندارد، ولي‌ نقطه‌شروعدر ارگونومي‌، مشتري‌ داخلي‌يعني‌ كارگر می باشد‌(حقيقي،22:1383)

بديهي می باشد بدون فراهم‌ كردن‌ شرايط مناسب‌كاري‌ براي‌ كارگران‌ (مشتريان‌داخلي‌) كه‌ با ارگونومي‌ و اقدام‌ به‌اصول‌ و روش‌هاي‌ آن‌ قابل‌ حصول‌می باشد‌، نيل‌ به‌ كيفيت‌ و جلب‌رضايت‌ مشتري‌ خارجي‌ محال‌به‌نظر مي‌رسد.

در دنياي‌ امروز نگاه‌ به‌ارگونومي‌، به‌ منزله‌ پيش‌ شرط وپيش‌ زمينه‌ گسترش‌ مباحثي‌همچون‌ تي کيو ام[1] در سطح‌سازمان‌هاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌می باشد‌ و چنانچه‌ اصول‌ و روش‌هاي‌ارگونومي‌ در سطح‌ سازمان‌ به‌ كارگرفته‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ يك‌استراتژي‌ در مسير تحقق‌ اهداف‌سازماني‌ پذيرفته‌ گردد، نيل‌ به‌اهداف‌ كلان‌ كيفيت‌ و بهره‌وري‌،همچنين‌ تسهيل‌ و توانايي‌ رقابت‌سازمان‌ در بازارهاي‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و جهاني‌ محقق‌ مي‌گردد.

2-15.ارگونومي مشاركتي

ارگونومي مشاركتي ، مشاركت فعال تمام سازمان در توسعه و اجراي دانش ارگونومي با حمايت كامل مديريت به مقصود ارتقاء شرايط محيط كار ، كيفيت و بهره وري می باشد. از ويژگيهاي ارگونومي مشاركتي آن می باشد كه كاركنان را قادر مي سازد ارگونومي را بعنوان يك دانش و همچنين بعنوان يك تكنولوژي فراگيرمحسوب کنند و از آن براي حل مشكلات محيط كارشان بهره گیری كنند.

در سالهاي اخير ، گرايش قابل توجهي به سمت ارگونومي مشاركتي وجود داشته می باشد كه بخشي از آن ناشي از زمينه هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي می باشد. جامعه و نيروي كار امروز روشهاي مديريتي مربوط به پنجاه سال قبل را  نمي پذيرند زيرا امروزه تاكيد زيادي بر كيفيت و مشتري گرايي هست و تحقق اين امر نيازمند مشاركت بيشتر نيروي كار می باشد. درحال حاضر رويكرد ارگونومي مشاركتي در سازمان بعنوان رويكردي موثر جهت تحول سازمانها ، بهره وري و رضايتمندي كاركنان پذيرفته شده می باشد(حقيقي،1383).

    مشاركت كاركنان در تعريف صحيح از مسائل مربوط به كار و ارائه راه حل هاي مناسب امري ضروري می باشد. كاركناني

[1] TQM

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه