پایان نامه ارشد رشته ادبیات و زبان فارسی : بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی 

تکه ای از متن پایان نامه :

مهارت معجزه آسا وخارق العاده ی خاقانی در التزام ردیف های طولانی و مشکل با بار معنایی مختلف و نوشگفت آور می باشد وبرخلاف همه ی شعرا که غالباً معنای بیت در کلمات قبل از ردیف اختصار می گردد وردیف بیشتر عامل عروضی می باشد،در شعر خاقانی ردیف در بسیاری از موارد گرداب معنی ونقطه عطف بیت وسمت دهنده به حساب می آید.

«در حقیقت شعر خاقانی اوج بازی با ردیف می باشد وپس از او دیگران از همین حذ تجاوز نمی کنند،با این تفاوت که او کاملاً از عهده ی ادای فکر ومضامین خود برمی آید وآیندگان اغلب دچار یاوه گویی می شوند؛به خصوص در دوره ی صفوی که در قصیده همواره خاقانی را سرمشق قرار می داده اند.» (شفیعی کدکنی؛ 1386: 153 )

«خاقانی با سرودن اشعاری با ردیف های بلند که اغلب ردیف های فعلی می باشند،تحولی عظیم در شعر فارسی به وجود آورد که از این جهت،دیوانش با دیوان شمس که طولانی ترین ردیف ها در آن به کار رفته می باشد قابل مقایسه می باشد،با این تفاوت که جنبه ی موسیقایی ردیف ها در دیوان شمس در مقایسه با دیوان خاقانی از تحرک وخیزش بیشتری برخوردار می باشد.»(مختاری،1371: 137 )

در ردیف های «اندازد،افشانده اند،نماید،ساختند،برآمد و…….می توان این ادعا را به اثبات رسانید.لازم به توضیح می باشد که در ردیف های «برافکند» و«انگیخته» هر کدام از این فعل ها در محل ردیف دارای بیش از پنجاه مورد معنی می باشد.

در ردیف «برافکند» در قصیده صبح خاقانی معانی زیر برای آن به ذهن می آید: بیرون انداختن،پوشیدن ،پریدن،انداختن،قراردادن،گستردن،پاشیدن،بیرون ریختن،کندن،ازبین بردن،ریختن،گذاردن، زدن، رسیدن، آشکارکردن،استفراغ کردن،انجام دادن،نواختن(نوازش کردن)،یافتن،بخشیدن،زین کردن،دمیدن،کشیدن (رسم کردن)،رساندن،از بیخ برکندن(درآوردن)،دادن،گرفتن،به وجود آوردن،گذاشتن،تابیدن،بستن و……

ودر ردیف «انگیخته» معانی زیر را می توان دید:

به وجود آوردن،انجام دادن،گذاشتن،خلق کردن،برافراشتن،جاری کردن،بیدارکردن،بلندکردن،انداختن،حک کردن،خواندن،آویزان کردن،به راه انداختن،نواختن(زدن)،افشاندن،درست کردن، برخاستن،برافراختن

نای می باشد زیرا طفل حبش ده دایگانش ترک فش نه چشم دارد شوخ وخوش،صد چشم حیران بین در او

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه