پایان نامه ارشد رشته ادبیات و زبان فارسی : بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی 

تکه ای از متن پایان نامه :

بایستی به این نکته توجه نمود که درادب حماسی شاعر جریان داستان رابیان می کند ودرآن دخل و تصرف نمی کندامادرادبیات غنایی شاعر احساسات و عواطف وامیال و آرزوهای خودرا درموقعیت های مناسب در داستان دخالت می دهد.

2-3-1- ادبیات غنایی، معنا و منشأء

شعرغنایی در دو معنی به کار می رود:

۱ – اشعاراحساسی و عاطفی

۲- اشعار عاشقانه.

درادبیات ما بیشتر به معنی دوّم معروف می باشد .«دوران اوج ورواج ادب غنایی مربوط به ایام گسترش تمدن و شهرنشینی می باشد وازاین رو غنا نسبت به حماسه،متأخّراست.»(شمیسا،1380 : 134)

درادبیات عرب هنگامی که این قوم در قالب  چادرنشینی و زندگی شبانی و بدویبه سر می­برد، شعر و کلام ادبی بیشتر جنبۀحماسی دارد تا تغزلی و غنایی، اما پس از ظهوراسلام و گسترش شهرها وشهرنشینی ،غنا و تغزل رواج پیدا می کند.

2-4- سبک­های شعر پارسی

«سبک در لغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره می باشد… اما ادبای قرن اخیر سبک را مجازا به «معنی طرز خاصی از نظم و نثر» استعمال کرده‌اند و تقریبا آن را در برابر «استیل[1] اروپاییان نهاده‌اند».(بهار،1388، 1: 17)

چنانچه مشاهده می‌گردد سبک در اصطلاح عبارت می باشد از روشی خاص برای اظهار افکار و ادراک، به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر، به عبارت دیگر، «سبک به یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا می‌کند».(همان، 1388: 18)

شعر پارسی از آغاز سرایش و پیدایش تا کنون شاهد تطور و دگرگونی­هایی بوده که هر یک بنا به تأثیر محیط سیاسی و اجتماعی عصر شاعر و عوامل مختلف واجد ویژگی­ها و خصوصیات خاصی می باشد که در تقسیم بندی سبک های شعر پارسی مورد نظر صاحب­نظران قرار گرفته و بر این اساس عنوان­هایی چند به[1] style

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه