پایان نامه ارشد رشته حسابداری درباره رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌بندی نشده ,

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

تکه ای از متن پایان نامه :

3-5.تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش

متغیرهای این پژوهش عبارتند از:

متغیرهای وابسته:

  1. بازده شرکت i در روز t : بر اساس تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی شرکت ها در هروز معاملاتی محاسبه می گردد.

بگذارد. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند.هدف پژوهش بنیادی-تجربی توسعه دانش عمومی بشری و کشف قوانین علمی برای تبیین ویژگی های یک واقعیت می باشد که  داده‌ها و اطلاعات اوليه با بهره گیری از روش‌هاى آزمايش، مشاهده،  و … گردآورى مى‌گردد و با بهره گیری از روش‌ها و تکنيک‌هاى آمارى و معيارهاى پذيرفته شده مورد تجزيه‌وتحليل قرار مى‌گيرد.روش پژوهش به صورت توصیفی _ همبستگی  می باشد که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و به صورت استدال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج بهره گیری می گردد.

3-7. روش گردآوری اطلاعات

جهت انجام این پژوهش منابع اطلاعاتی به دو دسته تقسیم می شوند؛دسته اول مربوط به ادبیات پژوهش و پیشینه آن می گردد که از منابع کتابخانه ای،مجلات داخلی و خارجی و پایگاه های اطلاعاتی،مقالات و پایان نامه ها بهره گیری می گردد،دسته دوم منابع مربوط به جمع آوری داده هاست که به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سامانه جامع اطلاعاتی آن و نرم افزار های طلاعات مالی مانند رهاورد جدید و تدبیر پرداز  تهیه و گردآوری می گردد.هم چنین برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار spss و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و جهت انجام آزمون های آماری همبستگی از روش پیرسون  بهره گیری می گردد.

3-8.قلمرو پژوهش

  • .قلمرو زمانی

دوره مورد پژوهش یک دوره 5 ساله خواهد بود به این شکل که اطلاعات مورد نیاز سهام شرکت های نمونه از سال88-92 محاسبه و نسبت ها را بر اساس این سال ها به دست می آوریم.محدود کردن دوره پژوهش به یک دوره پنج ساله از آن جهت می باشد تا ضمن بهره

مطالعه ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه