پایان نامه ارشد رشته مدیریت ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

 همين سبب، ضعف و فتور وي مي تواند موجب گسست اين زنجيره و شکست در دستيابي به اهداف آموزشي و پرورشي گردد. اين نکته، يادآور بيان حکمت آميزي می باشد که مي گويد: قوت يک زنجير، چيزي بيش از قوت ضعيف ترين حلقه آن نيست، در نتيجه، بايد از تبديل شدن عناصر همر نيز در توصيف کار حرفه اي مي گويد: «کار حرفه اي، آن فعاليت هايي نيستند که تنها در ساعت و روزهاي معين به آن پرداخته گردد، بلکه فعاليت هايي هستند که با وجود بشر ها در مي آميزند، بشر ها را در بر مي گيرند و تشويق مي کنند که به يادگيري و گسترش توانايي هاي خود بپردازند. آنان (افراد حرفه اي) در پي انجام مستمر کار هستند، به سمت هاي سازماني بي توجه اند و رويکرد آنان به افزايش دانش، توانمندي و قدرت نفوذ معطوف می باشد. خودانگيزي و انضباط دروني از ويژگي هاي فرد حرفه اي می باشد. اين افراد، نه به دليل ترس از سرپرستان و ناظران، بلکه به خاطر اهميتي که براي کار خود قائل اند، کار را به درستي انجام مي دهند.» (همر، 63:1998) به طور اختصار، دانش، شيوه تفکر و توجه ويژه، سه خصيصه اساسي در موفقيت حرفه اي می باشد. به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد موقعيت هاي تربيتي، تفاوت هاي فردي و تنوع آن، در نظر داشتن پويايي و بالندگي نظام آموزشي، به ويژه معلم، مضاعف مي گردد، لذا بايد بر خصلت حرفه اي بودن اقدام معلم به جد تأکيد گردد. به دليل چنين اهميتي می باشد که دونالد [1]مفهوم «کارگزار فکور» را مطرح کرده و در دو کتاب مستقل خود به توضیح ويژگي ها و خصوصيات چنين کارگزار و عنصر حرفه اي پرداخته می باشد. شون، کارگزاري را واجد ويژگي خاصي مي داند. او معتقد می باشد که کارگزاران در برخورد با مسائل عيني و در موقعيت هاي خاص، خود را به کاربرد مجموعه ممارست ها يا راهکارهاي آموخته شده در دوره هاي تربيت حرفه اي و آموزش دانشگاهي، مقيد نمي دانند، بلکه زیرا مسئله يا موقعيت عملي را در نوع خود منحصر به فرد و در باطن بي بديل ارزيابي مي کنند، مي کوشند تمامي قابليت فکري و وجودي، مانند دانش علمي خود، را به کار گيرند تا موفق به کشف راه حل خاصي شوند. (مهر محمدي، 67:1377) چنين معلمي، جسارت عدول از قواعد يا رويه هاي شناخته شده حرفه معلمي را دارا بوده يا دست کم از توان و قابليت تعديل آنها به تناسب شرايط و موقعيت خاص و ويژه کلاس درس خود برخوردار می باشد (مهر محمدي، 9:1383) معلم فکور يا انديشه ورز، داراي خصوصياتي می باشد که «تفکر در حين اقدام» را به عنوان يک هنجار حرفه اي پذيرفته می باشد. چنين معلمي همواره رفتارش را بر اساس مشاهده و درک موقعيت ها و واکنش هاي يادگيرندگان تنظيم مي کند. دانش

[1] Donald

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه