پایان نامه با موضوع ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

عوامل فشار زاي شغلي اجتناب ناپذير می باشد . (حيدر باغي ، 43:1386)

12-از رقابتهاي ناسالم پرهيز كنيد .

13-انعطاف پذيري داشته باشيد .

14-خشم خود را كنترل كنيد . ( شيرخدا ، 19:1386)

2-12.ارگونومي[1]

نيروي انساني ، كار و بهره وري ، توليد و صنعت واژه هايي هستند كه با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ دارند. زمانيكه سخن از بهره وري نيروي انساني پيش مي آيد بشر به عنوان يك اپراتور يا بعنوان يك عامل حركت و نيرويي فعال مطرح مي گردد. دقت و كارآيي افراد در مشاغل مختلف از حرفه هاي خدماتي ، علم مهندسي عوامل انساني يا ارگونومي كه علمي بشر محور می باشد با ارائه الگوهاي نوين و كاربردي ، ابزاري كارآمد هم براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده محسوب مي گردد. ارگونومي علمي می باشد كه ضمن در نظر داشتن سلامت نيروي انساني به توليد و بهره‌وري بطور دقيق مي‌نگرد. اين علم با هدف اصلاح شرايط سيستم هاي كار، روشهاي طراحي ايستگاه كار ، ابزار آلات و همچنين كنترل روشهاي عوامل زيان آور محيطي را تشريح مي كنند و با عنايت به مباني رفتارشناسي انساني ، ساختار عوامل يادشده را با خصائص انساني مطابقت مي دهد. با در نظر داشتن آن چیز که تاكنون ذكر گردید اينگونه بنظر مي رسد كه ارگونومي با علوم ديگر ازجمله مهندسي صنايع ، مهندسي ايمني ، مديريت ، طراحي صنعتي ، مكانيك و بيومكانيك ، روانشناسي ، جامعه شناسي و مرتبط باشد(ابطحي،41:1383)هدف ارگونومي اطمينان از برآورده شدن نيازهاي بشر براي انجام كار بصورت ايمن و اثربخش در طراحي سيستمهاي كار می باشد.طي‌ دهه‌هاي‌ گذشته‌ تأثیر‌ حياتي‌ ارگونومي‌ در بهبود كيفيت‌، افزايش‌ بهره‌وري‌، بهبود كيفيت‌ زندگي‌ كاري‌، ايمني‌ وكارايي‌ كلي‌ سازمان‌ مشخص‌تر شده‌ می باشد‌. متخصصان‌ ارگونومي‌ با بهينه‌ كردن‌ تناسب‌ بين‌ بشر‌، ماشين‌، محيط وسازمان‌ كارايي‌ بشر‌ و سيستم‌ها را بهبود بخشيده‌اند. در حال‌ حاضر توجه‌ به‌ ارگونومي‌ از حد يك‌ ابزار فراتر رفته‌ و به‌يك‌ استراتژي‌ جهت‌ بهبود كيفيت‌ و بهره‌وري‌، ايجاد محيط كار مناسب‌، پيشگيري‌ از حوادث‌ و بيماري‌هاي‌ ناشي‌ از كارو بهبود راندمان‌ و عملكرد بشر‌ تبديل‌ شده‌ می باشد‌. سازمان بين المللي کار اعلام نموده که سوانح کاري بيشتر از جنگ کشته ميدهد. (روزنامه خبر جنوب  تاريخ 5/6/93  )  مدير کل سازمان بين المللي کار اعلام نمود شمار افرادي که بر اثر

[1] Ergonomy

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه