پایان نامه در رابطه با : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-3-1-1)  عدالت توزيعي

عدالت توزيعي به قضاوت منصفانه از توزيع نتايج اشاره دارد. مثل سطح پرداخت يا فرصت­هاي ارتقاء در يك بافت سازماني. منشاء اين تئوري، نظريه برابري آدامز  می باشد.

آدامز در اين كار بر انصاف درك شده از پيامدها كه همان عدالت توزيعي می باشد، تأكيد مي­نمود. (كوهن[1] ، 2001)

کنند. پس درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می­کنند و چطور آنها به عدالت یا بی­عدالتی  درک شده پاسخ می­دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی می باشد.

2-3-2) عدالت در سازمان­ها

با در نظر داشتن اینکه امروزه بخش مهمی از زندگی بشر­ها در سازمان­ها سپری می­گردد و رعایت عدالت در سازمان­ها می­تواند تأثیر بزرگی بر روی موفقیت فردی و سازمانی داشته باشد و وجود بشر­های موفق و سازمان­های موفق زمینه رشد جامعه را فراهم می­سازد. زمینه­های بروز ناعدالتی در سازمان­ها می­تواند از طریق مدیر یا سرپرست مستقیم فرد و یا از طریق خود سازمان روی دهد و در نهایت فردی که این بی­عدالتی را مشاهده کرده به یک فرد ناراضی تبدیل شده و تعهد شغلی و تعهد سازمانی او کاهش می­یابد و این نقیصه را با غیبت و کم کاری یا تشویق دیگران برای ایجاد نارضایتی و نهایتاً قطع همکاری نشان می­دهد. پس سازمان­ها هنگامی به اهداف و مقاصد خود می­رسند که کانون توجه مدیریت به اجرای عدالت باشند (طالب زاده، 1390).

عدالت سازمانی متغیری می باشد که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت­های شغلی ارتباط دارد به کار می­رود. علی­الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می­گردد که بایستی به چه شیوه­هایی با کارکنان رفتار گردد تا احساس کنند که بصورت عادلانه­ای با آنها رفتار شده می باشد (نعامی و شکرکن، 1383، ص58).

عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که برای توصیف تأثیر انصاف که ارتباط مستقیمی با محیط کار دارد؛ مورد بهره گیری قرار می­گیرد. مخصوصاً عدالت سازمانی با روش­هایی که کارکنان تعیین می­کنند که آیا با آنها در شغل­شان بطور عادلانه رفتار مي­گردد يا خير؟ و روش­هایی که روی متغیرهای مرتبط با کار آنها تأثیر می­گذارد، تعيين مي­گردد (مورمن[2]، 1991).

 

2-3-3) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی

عوامل ایجاد کننده بی­عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریباً مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره می­کنیم (مرامی، 1378).

  • اولین عامل، ساختار سازمانی و خود سازمان می باشد. بدین گونه که در اهداف و شغل­های سازمانی تفاوت­هایی هست. اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مواردی باشد که تبعیض به وجود آورد، مسلماً بی­عدالتی را نیز به دنبال خواهد داشت. تغییر در ساختار مقررات سازمان و تجدیدنظر در مقررات موجود، بی­عدالتی را تعدیل خواهد ساخت.

2-3-6) آثار بی­عدالتی و تبعیض در سازمان

در سال­های اخیر در نظر داشتن جنبه تاریک این موضوع یعنی بی­عدالتی و اثرات آن بر پیامدهایی همچون پرخاشگری، رفتارهای منحرف، انتقام­جویی و مقابله به مثل جلب شده می باشد. مارتينس[3]، (2002) و كراپانزانو و همكاران (2007) معتقدند هنگامی ­که افراد احساس می­کنند که در سازمان با آنها به صورت غیرمنصفانه رفتار می­گردد، رفتارهای پرخاشگری، رفتارهایی که از طریق آن افراد به دیگر همکاران خود صدمه می­زنند را نشان می­دهند. پس ادراک بي­عدالتي در سازمان می­تواند به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در بروز رفتارهای پرخاشگرایانه باشد.

مشاهده رفتارهای ناعادلانه از سوی سرپرست یا سایر افراد صاحب اختیار و قدرت در سازمان باعث می­گردد تا فرد به طور منفی نسبت به سرپرست و یا مسؤول خاص که شاهد رفتار ناعادلانه او بوده می باشد عکس العمل نشان داده و به طرق مختلف نارضایتی خود را از او نشان دهد، تعهد کمتر و همچنین توجه منفی نسبت به وی پیدا کند.

 پس زمانی که کارکنان در سازمان با بی­عدالتی مواجه می­شوند، در صدد انتقام­جویی و مقابله به مثل بر می­آیند. هنگامی که مدیران و سرپرستان حساسیت و نگرانی کافی را نسبت به کارکنان­شان نشان دهند، و با آنها با بزرگ­منشی و تکریم

[1]Cohen

[2]-Moorman

[3] -Martins

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه