پایان نامه در مورد : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

فصل دوم) مرور منابع/ ادبيات تحقيق/ پيشينه تحقيق

 

 

2-1) مقدمه

اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه می­گیریم که سازمان­ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده­اند، ما روزانه با سازمان­های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم قسمت اعظم زندگی­شان را در سازمان­ها می­گذرانند.

عدالت یکی از خواسته­های درونی بشر­هاست. مطابق نظر افلاطون، سازمان اجتماعی که نمودار تمدن می باشد بدون عدالت به وجود نمی­آید. تحقق عدالت اجتماعی بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیت­ها، رفتارها و گرایشات افراد سازمانی می باشد.

پس، افراد موضوعات مورد بحث و تصمیم­گیری روزمره در حیات سازمانی به شمار می­آیند. رفتارهای متفاوتی از افراد در سازمان مشاهده می­گردد، از نگاه سازمانی، بعضی مطلوب و بعضی نامطلوب انگاشته می­شوند. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتار مطلوب دیده می­گردد، زیرا چنین رفتاری از یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش می­دهد و از طرف دیگر نیاز به مکانیزم­های کنترل رسمی و پرهزینه را می­کاهد.

مدیران سازمان­ها در کوشش­اند تا با ادراک نیروی انسانی و پیش بینی واکنش­های ایشان، ضمن نفوذ بر اعضاء از این قابلیت برای نیل به اهداف سازمان بهره گیری نمایند (گنجی نیا و همکاران، 1389).

کارکنان از جهت ادراک عدالت سازمانی و تأثیری که این ادراک چه از جهت ساختاری (سازمان) و چه از جهت اجتماعی (مدیران) بر رفتارهای شغلی کارکنان شامل رفتارهای درون تأثیر (عملکرد شغلی) و فرانقش (عملکرد شهروندی که در جهت اثربخشی عملکرد شغلی می باشد) می­گذارد، می­تواند موجب انجام وظایف محوله در حد بالای رفتار شهروندی و یا بیشتر در جهت رفع مسؤولیت و حتی بعضاً نازل­تر از آن گردد، به گونه­ای که می­توان آن را در عملکرد افراد بطور غیر مستقیم و در اظهارات شان بطور مستقیم مشاهده نمود.

 

اهميت عدالت سازماني در تحقيقات متعددي مورد بحث قرار گرفته می باشد. در اين زمينه، دو مدل ارائه شده می باشد كه عبارتند از: مدل منفعت شخصي و مدل ارزش گروهي.

مدل منفعت شخصي، اهميت عدالت را چنين توجيه مي‎كند كه عدالت، حداكثر كردن منفعت شخصي را امكان‎پذير مي‎سازد؛ يعني افراد براي رويّه‎هاي منصفانه ارزش قائل هستند، زيرا صاحب‎ نظران معتقدند رويّه­‎هاي منصفانه، در نهايت به نتايج مطلوب منجر مي‎شوند.

از طرف ديگر، مدل ارزش گروهي بيان مي‎كند كه عدالت مهم می باشد؛ زيرا كاركنان با ادراك رفتار منصفانه سرپرستان با آنان، اطلاعاتي دربارة عضويت و هويت گروهي به دست مي‎آورند (لیند و همكاران[1]، 1998).

همچنين، در مدل ديگري، عدالت بر ويژگي­هاي اخلاقي و اصول اخلاقي متكي می باشد و افراد به علت تکریم به ارزش­هاي انساني، نسبت به عدالت حساس هستند (مارتینس[2]، 2002).

 

2-3-1) ابعاد عدالت سازماني

صاحب‎نظران، ابعادي را به توضیح زير براي عدالت سازماني در نظر گرفته‎اند:

  • عدالت توزيعي[3]: به برابري نتايج يك تصميم خاص تأكيد دارد.
  • عدالت رويه­اي[4]: به برابري درمورد فرآيندهايي كه به يك نتيجه خاص منتهي مي­گردد تأكيد می­نماید.
  • عدالت مراوده­اي[5]: به برابري برخورد متقابل شخصي در ارتباط با رويه­هاي سازماني تأكيد دارد.

[1]-Lind  et al

[2]-Martins

[3]-Distributive  Justice

[4]-Procedural  Justice

[5]Interactional  Justice

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه