پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

نمودار 2-3) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران (2000)

خواهد پیدا نمود. از یافته­های بسیار مهم در بحث عدالت رویه­ای، همبستگی مثبت آن با توجه­های سطحی و عمیق افراد نظیر؛ رضایت، مسئولیت پذیری و تعهد می­باشد. این فرضیه اثبات مي­كند که اگر احساس افراد نسبت به قبول تعهد در سازمان مثبت باشد، توانایی­های آنان از حالت بالقوه به فعل درآمده و همکاری داوطلبانه بین آنها، افزایش پیدا خواهد نمود.

 

در تبیین ارتباط ابعاد ساختاری سازمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، راوب[1] (2008)، اظهار داشته که بین رسمیت گرایی و تمرکزگرایی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط منفی هست. به زعم راوب ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (مشورت و کمک دهی) با درجه تمرکزگرایی سازمان ارتباط معکوس داشته اما بین رسمیت گرایی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط­ای گزارش نشده می باشد.

کریکر و ویلیامز[2] (2009)، با مطالعه بر روی 217 کارمند و مدیر دریافتند که دو بُعد عدالت (توزیعی و رویه­ای) تأثیر عدالت مراوده­ای را بیش از پیش آشکار می­کنند و از این نظر، نشان می­دهند که سرمایه­گذاری در زمینه عدالت موجب بروز پاسخ­های رفتاری فوق­العاده­ای می­گردد (محرم زاده و همکاران، 1391).

پژوهش نی­تو و چودری[3] (2011)، با عنوان «تأثیر عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی» نشان داد که بهره گیری از رفتار عادلانه و شیوه­های عادلانه می­تواند یک کلید پیشایند برای راهنمایی اثربخشی سازمانی باشد. عدالت، تعهد اخلافی را می­طلبد که پاسخ­های عاطفی به دنبال دارد. پس، سازمان­ها بایستی مدیران­شان را به طرفداری از محیط کاری عادلانه تشویق کنند.

راجر كومار و همكاران[4] در سال 2012 طي پژوهشي با عنوان «ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني در محل كار» تاثير رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني در افزايش ميزان اثر بخشي سازمان را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصله بيانگر آن بود كه كاركنان زماني حداكثر رفتار شهروندي سازماني را دارند و اثربخشي را افزايش مي­دهند كه احساس نمايند عدالت سازماني در مورد آنها رعايت مي­گردد.

ونگ گوآنگ لینگ[5] (2011)، تحقیقی با عنوان «مطالعه درمورد ارتباط بین احساس کارکنان از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات خصوصی» انجام داد و نتیجه نشان داد که احساس عدالت سازمانی یک تأثیر پیش­بینی کننده بر تعیین هویت سازمانی کارکنان دارد؛ تعیین هویت سازمانی بطور مثبتی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بالا می­برد و تعیین هویت سازمانی تأثیر میانجی بر روی ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بازی می­کند.

[1] -Raweb

[2]-Kriker & William

[3]– Neetu & Chaudhry

[4]-Ruger Kumar et al

[5]-Wang Guangling

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه